Kommunene møtes for første og kanskje siste gang

Kommunene på Senja skal slås sammen til én kommune. Fredag kom det flere kritiske innspill da politikerne møttes for første gang.

Senja-ordførerne

Ordførerne f.v. Roar-Åge Jakobsen (Berg), Jan-Fredrik Jensen (Tranøy), Fred-Ove Flakstad (Torsken) og Geir-Inge Sivertsen (Lenvik).

Foto: Arild Moe / NRK

Fredag møtes kommunene Lenvik, Tranøy, Torsken og Berg for første, og kanskje siste gang. Den 8. juni bestemte Stortinget at kommunene skal slås sammen til én kommune.

Det er fylkesmannen i Troms som har innkalt til møtet som arrangeres på Finnsnes. Her skal de bli enige om blant annet den nye kommunens navn, hvem som skal bli rådmann, og antallet medlemmer i det nye kommunestyret.

Det er med en følelse av høytid jeg står her i dag, sa ordfører Jan-Fredrik Jensen i Tranøy kommune ved starten av det felles kommunestyremøtet for en framtidig Senja-kommune fredag formiddag.

Han har som mål at Senja skal bli den beste kommunen i Nord-Norge.

En av oppgavene i dagens møte er å bestemme navnet. Det må hvert av de fire kommunestyrene gjøre likelydende vedtak om senere i dag. Ingenting tyder på at det kommer endring om det, og det ligger dermed an til at den nye kommunen vil hete Senja.

(Artikkelen fortsetter under)

Senja med kommunegrenser

Kommunene Lenvik, Tranøy, Torsken og Berg skal slås sammen til én kommune. Hva den nye kommunen skal hete blir bestemt på fredag.

Foto: NRK

Ulike utgangspunkt

Det kom flere kritiske innspill da politikerne i dag møttes for første gang. Noen mente navnet Senja ikke er det beste. Andre pekte på at områder i den nye kommunen i flere år framover vil ha ulik eiendomsskatt.

– Vi er her med ulikt utgangspunkt; noen vil, noen vil kanskje og noen vil ikke, sa ordfører Roar Åge Jakobsen i Berg.

Han la til at det nå ikke er noen vei tilbake, og at man i framtida må kunne være stolt av å bo på og i Senja selv om man ikke bor i Berg, Torsken, Tranøy eller Lenvik.

Ordfører Fred Ove Flakstad i Torsken oppfordret til å stå sammen om gode prosesser. Hans kommune kom sist med og har sagt bastant nei til å bli sammenslått med tvang.

Lenviks ordfører Geir-Inge Sivertsen gratulerte alle bygdene i senjaområdet med dagen. Han framhevet spesielt det naturlige ved å bruke navnet Senja. Sivertsen trakk fram sjømatnæringa og turismen som svært positivt for den nye kommunen.

Werner Enoksen fra Berg Frp påpekte at olja ikke er nevnt i intensjonsavtalen som et laget. Han mente avtalen er dårlig. Anders Solli fra Sp i Lenvik pekte på at kommunene ikke har lik eiendomsskatt og at det er et dårlig utgangspunkt. Han ville ha Finnsnes som kommunenavn.

Beate Seljenes fra Høyre i Lenvik sa at navnet på kommunen ikke er så viktig. Hun heiet på kommunen og håpet de ville forlate møtet som venner.

(Artikkelen fortsetter under)

Fellesmøtet Senja

Representantene fra Senja-kommunene møtes her for første og kanskje siste gang.

Foto: Arild Moe / NRK

Saken sendes videre om det ikke blir enighet

Blir det ikke enighet, sendes saken videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, forteller fylkesmann Bård Pedersen.

– Men vi har hatt disse debattene over lang tid. Jeg tenker at saken sånn sett har landet, og at man er klar for å gå videre med den. Det er jo heller ikke helt nylig at man begynte å tenke på en ny Senja-kommune, sa Pedersen til NRK fredag morgen.

– Gleder du deg til møtet?

– Det gjør jeg faktisk, jeg synes det er en stor dag. I det siste har det blitt sagt at Senja er en uslipt diamant med store muligheter. Senja har alt, så jeg tror det virkelig er muligheter. Når man får en virkelig profesjonell forvaltning, så blir det veldig bra.