Må søke Miljødirektoratet om tillatelse til dette

– For kommende arrangement er det nødvendig å søke Miljødirektoratet om tillatelse, skriver Fylkesmannen i Finnmark.

Morten Blien vant EM i vanncross i Kirkenes

SNØSKUTERKJØRING PÅ ÅPENT VANN: Neste gang motorsportutøver, Morten Blien fra Tana, eventuelt vinner EM i snøskutercross på åpent vann i Kirkenes, så kan ikke Sør-Varanger kommune gi tillatelse til arrangementet.

Foto: Jan Helmer Olsen

«Vi gjør oppmerksom på at en snøskuter på vann er å regne som en vannscooter, og at kommunene (...) ikke har hjemmel til å gi slike tillatelser».

Dette skriver Fylkesmannen i Finnmark i et orienteringsbrev som NRK har fått innsyn i, til alle kommunene i Finnmark.

I fylket arrangeres som kjent årlig snøskutercrosskonkurranser på åpent vann, blant annet i Kirkenes og Kautokeino. I tillegg bedrives det treningskjøring i regi av motorsportklubber og privatpersoner noen steder.

«Fylkesmannen er kjent med at det i flere kommuner i fylket hvert år gjennomføres konkurransekjøring. Disse arrangementet har, etter det vi vet, foregått på områder som ikke er regulert etter plan- og bygningsloven», skriver fylkesmannen.

Verdensrekord sparket i gang debatt

Debatten omkring lovligheten rundt snøskuterkjøring på åpent vann, og hvilke offentlige institusjoner som har lov å gi tillatelse til slikt, ble i stor grad aktualisert av motorsportutøver, Morten Bliens, verdensrekord.

Blien satte tidligere i år verdensrekord i hvor langt det er mulig å kjøre en snøskuter på åpent vann, da han i september kjørte hele 212 kilometer på Tanaelva.

Verdensrekorden ble ifølge flere statlige institusjoner satt på ulovlig grunnlag (se faktaboks nederst).

Men kommunene slipper ikke unna byråkrati

«Vi anbefaler at kommunene så snart som mulig kontakter aktuelle arrangører for å informere om at det for kommende arrangement er nødvendig å søke om tillatelse til Miljødirektoratet», skriver Fylkesmannen i sitt brev til kommunene.

Men selv om kommunene fra statens side er uten myndighet til å tillate snøskuterkjøring på åpent vann, må kommunene, ifølge fylkesmannen, likevel bruke ressurser på byråkrati og saksbehandling i flere av tilfellene, der kjøretillatelse eventuelt gis av staten.

– Vi gjør oppmerksom på at det for vann er under to kvadratkilometer vil det også være nødvendig med tillatelse fra kommunen etter motorferdsellovens § 6, selv om området er regulert, heter det fra fylkesmannen, som tillegger:

– Når det gjelder kjøring på barmark i forbindelse med bruk av snøskuter på åpent vann, er det for barmarkskjøringen nødvendig med tillatelse (fra kommunene, red.anm.) etter den nasjonale motorferdselforskriftens § 6, selv om områdene er regulert etter plan- og bygningsloven.