Kommunen vil ha dobbeltrom på sykehjem for å få plass til utskrivningsklare pasienter

For å få plass til utskrivningsklare pasienter som venter på sykehjemsplass, vil Tromsø kommune gjøre enkeltrom om til dobbeltrom. De ansatte frykter økt arbeidsbelastning, og mener det vil få konsekvenser for pasientenes sikkerhet.

UNN

Universitetssykehuset Nord-Norge har til enhver tid mellom ti og 30 utskrivingsklare pasienter som venter på sykehjemsplass eller rehabilitering.

Foto: Marita Andersen / NRK

– Jeg er sjokkert og engstelig. Jeg er mest engstelige for personalet og den slitasjen det blir på dem. Vi får aldri fred, sier plasstillitsvalgt for Fagforbundet på Helsehuset, Rita Vollan.

Onsdag informerte kommunen de ansatte ved Helsehuset om at de vil gjøre om flere av enkeltrommene til dobbeltrom. Det ble ikke godt mottatt.

Universitetssykehuset Nord-Norge har til enhver tid mellom ti og 30 utskrivingsklare pasienter. Disse koster kommunene 5 000 kroner i døgnet.

For øyeblikket er det 33 utskrivningsklare pasienter ved sykehuset, som venter på en sykehjemsplass eller rehabilitering.

– Det er klart vi tenker på de utskrivningsklare pasientene på UNN. Det gjør oss vondt, og det sliter på oss at vi ikke får gjort jobben vår ordentlig, sier Vollan.

Plasstillitsvalgt for Fagforbundet på Helsehuset, Rita Vollan.

Plasstillitsvalgt for Fagforbundet, Rita Vollan, frykter dobbeltrom vil føre til økt arbeidsmengde for de ansatte ved Helsehuset.

Foto: Marita Andersen / NRK

Det er stor mangel på sykehjemsplasser i kommunen. Denne uken varslet kommuneledelsen at et av sykehjemmene i Tromsø skal renoveres, og at de 62 beboerne må flyttes til andre institusjoner i kommunen. Både pårørende og helsepersonell har reagert kraftig på dette. Administrerende direktør ved UNN, Anita Schumacher, frykter blant annet at flyttingen av beboerne vil få konsekvenser for eldre i hele Nord-Norge

– Ikke dimensjonert for dobbeltrom

Helsehuset har 69 plasser, men for øyeblikket er kapasiteten sprengt. Enhetsleder på Helsehuset, Randi Kubban, bekrefter at dobbeltrom er en mulighet.

– Det er noe vi er nødt til å vurdere. Per nå har vi ett dobbeltrom, og så er det snakk om en økning innenfor det som er forsvarlig. Det utreder vi.

De ansatte mener imidlertid at rommene ikke egner seg til dobbeltrom, og at det vil gå utover brannsikkerheten.

– Vi alle reagerer forferdelig på dette. Helsehuset er ikke dimensjonert for dobbeltrom. I hele brannkonseptet står det at det skal være en person per rom. Det vil ikke være nok for evakuering. Vi mangler bemanning allerede i dag, hvordan skal vi klare å oppbemanne?, sier verneombud Barbro Byrkjeland.

Enhetslederen sier at de er i dialog med brannvesenet og at de vil kompensere for økt arbeidsmengde på de ansatte.

– Dersom det blir økt antall pasienter, vil ansatte merke det i form av at det blir økt arbeidsmengde. Men det vil vi kompensere for med mer arbeidskraft, sier Kubban.

Konstituert avdelingsdirektør for helse og omsorg i Tromsø kommune, var til stede på møtet, men hun ønsket ikke å la seg intervjue av NRK.

Enhetsleder på Helsehuset, Randi Kubban.

Enhetsleder på Helsehuset i Tromsø, Randi Kubban, sier de vil sørge for mer arbeidskraft dersom antallet pasienter økes.

Foto: Marita Andersen / NRK