Kommunen mener skytingen i Tromsdalen er ulovlig

Tromsø kommune har sendt ut varsel om pålegg om umiddelbar stans av skyteaktiviteten. – Vi fortsetter inntil videre, sier Jeger og Fisk.

Skytebanen i Tromsdalen

Bruken av skytebanen i Tromsdalen må opphøre, krever Tromsø kommune.

Foto: NRK

Kommunen mener at skyteaktiviteten i Tromsdalen, som ifølge kommunen startet opp igjen 18. mai i år, er ulovlig og varsler om at pålegg om stans i aktiviteten vil bli vurdert.

I et brev fra kommunen fra fungerende byutviklingssjef Per Hareide står det at: «pågående skyteaktivitet ikke er i samsvar, verken med reguleringsformålet eller kommuneplanens arealdel. Spørsmålet som reiser seg er om skyteaktiviteten er godkjent av kommunen. Det kan synes som deler av skyteaktiviteten ble godkjent ved at riflebanen ble godkjent på 60-tallet. Kommunen kan verken finne at det foreligger formell søknad, gitt rettigheter eller tillatelse til etablering av leirduebanen eller pistolbanen. Tromsø kommune må derfor konkludere med at den pågående skyteaktiviteten ikke er lovlig, og kommunen vil derfor forhåndsvarsle et vedtak om umiddelbar stans av skyteaktiviteten. Vedtak om stans i skyteaktiviteten vil bli fattet av Byrådet».

Årelang strid

Striden rundt skytebanen i Tromsdalen har eksistert siden 1980-tallet, da kommunen for første gang vedtok å flytte banen fra dagens lokasjon i Tromsdalen.

– Jeg håper at dette er slutten på den lange kampen vi har ført, sier Wilfred Karlsen i Folkeaksjonen for et åpent Tromsdalen turområde.

Litt overrasket

Leder i skytebaneutvalget i Tromsø Jeger- og fiskeforening, Kurt Kaspersen, sier at han ikke er veldig overrasket over det som har skjedd.

– Byrådet sa jo allerede i sin tiltredelseserklæring at det skulle stoppe skytingen i Tromsdalen, sier han. Men det som er overraskende, er at dette kommer nå, før den juridiske utredningen som skulle komme fra kommuneadvokaten.

Stopper dere skytingen nå?

– Ifølge brevet har vi en svarfrist på tre uker før det blir fattet vedtak om stopp. Vi skal svare, og inntil videre kommer skytingen til å foregå som før, sier Kaspersen.