Hopp til innhold

Kommunen kjøpte tjenester fra firmaet rådmannens sønn jobbet for – nå risikerer hun politianmeldelse

Rådmannen hevder hun ikke hadde noe å gjøre med saka som involverte sønnen hennes. Likevel kan hun bli politianmeldt for at kontrakten til 15 millioner kroner ble inngått.

Hagerupsen

Margrethe Hagerupsen, nylig avgått rådmann i Lenvik. I dag kan lokalpolitikerne komme til å anmelde kjøp av tjenester der hennes sønn er involvert.

Foto: Arild Moe / NRK

Det handler om kjøp av helsetjenester, om bolig og oppfølging av en rusklient. Kjøpet av tjenesten ble ikke lyst ut, men gjort som en direkte anskaffelse, som det heter.

Kommunen inngikk kontrakten med et lokalt firma. Rådmann Margrethe Hagerupsens sønn arbeidet for dette firmaet. Prislapp over tre-fire år: 15 millioner kroner.

Det som er spørsmålet, er om Hagerupsen som rådmann hadde en finger med i spillet om dette kjøpet. Det hun har sagt offentlig er at hun «ikke har hatt saka på sitt bord».

Men om det er rådmannens stab som har inngått kontrakten, så vil de ansatte der også være inhabile, mener KomRev Nord, som har gransket saka.

Margrethe Hagerupsen har sluttet i Lenvik kommune etter endt åremål. Hun var sykmeldt de siste månedene fram til hun gikk av ved siste nyttår.

Gransking og krav om anmeldelse

Det er Kommunal Rapport – ukeavisa eid av KS, Kommunenes interesseorganisasjon – som har gravd i saka og bidratt til at den er blitt gransket.

Kommunal Rapport omtaler den som en av de mest omfattende eksterne granskingene i kommunal sektor.

KomRev Nord konkluderer med at kommunestyret bør politianmelde saka. Det tilrår også kontrollutvalget i Lenvik. Utvalgets oppgave er å se til at kommunen følger lover og regelverk.

Nærmere 500 sinte innbyggere har skrevet under på et krav om at saka etterforskes av politiet. Onsdag ble underskriftene levert til lensmannskontoret på Finnsnes.

Torsdag er det kommunestyret i Lenvik som skal si sitt.

Flere klagesaker og lovbrudd

I det samme møtet kommer det også opp en annen sak der kontrollutvalget påtaler lovbrudd.

Det handler om overtallighet, ansettelse og habilitet i rådmannens stab. Her har ektemannen til en kommunalsjef fått en stilling uten at den ble lyst ut. Kontrollutvalget kommer med sterk kritikk og mener kommunen må innskjerpe sin praksis.

Lenvik har en historie med mange klagesaker mot seg i Kofa – klageorganet for offentlige anskaffelser. Det har mest handlet om byggeprosjekter som ikke har vært lyst ut. Her har kommunen tapt flere saker det siste tiåret og måttet betale store bøter.