Kommunen glemte egen sentrumsplan da de ga tillatelse til nytt parkeringsanlegg

Harstad kommune tillater egentlig ikke parkeringshus på gateplan. Men i januar glemte de seg rett og slett bort.

Havnegata 5, Harstad

Svart mur mot gata skjuler parkering i 1. etasje i Havnegata. Her har det skjedd en beklagelig feil mener kommunen.

Foto: Nils Mehren / NRK

8. desember i fjor vedtok kommunestyret i Harstad en ny sentrumsplan. Der stor det blant annet:

«I sentrumskjernen skal parkering i hovedsak legges under bakken ... Der bygning for parkeringsformål (p-hus) blandes med annet byggeformål, tillates ikke parkering etablert i 1. etasje/gatenivå.»

parkering i 1. etasje

En av kremtomtene på kaia i sentrum av Harstad er preget av parkering. Det vil kommunen ha slutt på etter den nye sentrumsplanen. Dette bygget er ført opp mange år før planen ble vedtatt.

Foto: Nils Mehren / NRK

Svart steinfasade hindrer næringsvirksomhet

Vel en måned senere, 17. januar, fikk en utbygger likevel lov til å bygge et leilighetsbygg i Havnegata med parkering på gatenivå. Bygningens første etasje er i dag en stor svart vegg ut mot gata. Stikk i strid med sentrumsplanens intensjoner.

– Det hele er et beklagelig arbeidsuhell. Vi glemte planen dessverre, sier areal- og byggesakssjef Jan Inge Lakså.

I sentrumsplanen er tanken at første etasjes fasader og arealer som vender mot gate eller sjøfront skal benyttes til handels- eller næringsformål.

– Det er for å skape mer liv i sentrum. Vi har flere eksempler på at man tidligere har gitt tillatelse til å bruke slike fronter mot sentrumskaiene til parkeringsplasser, sier ordfører Marianne Bremnes.

Marianne Bremnes

– Feilen skal rettes opp, sier ordføreren i Harstad. Det skal ikke være parkering i førsteetasjer i sentrum. Der skal det være publikumsretta virksomhet.

Foto: Martin Mortensen / NRK

NRK i har i en periode forsøkt å få klarhet i hva som har skjedd etter at utbygger har fått tillatelse til parkeringsformål, uten at kommunen har klart å komme med et klart svar, før nå.

Det viser seg altså at bygningen er innenfor gjeldende sentrumsplan og at kommunen har gjort en feil.

Ikke for sent å rette opp feilen

Svart mur mot gata skjuler parkering i 1. etasje

Fasaden i Havnegata er en fadese etter den nye sentrumsplanen for Harstad.

Foto: Nils Mehren / NRK

Byggesakssjef Jan Inge Lakså sier at de nå må gå i forhandling med utbygger for å rette opp feilen. Det skal ikke være parkering i første etasje. Det skal være en levende fasade slik det en gang var i Havnegata 5, da bygget huset en forretning før den brant ned.

– Men hvordan kan det rettes opp? Bygget står der med en svart fasade og parkering inni, der det etter gjeldende regler skal være publikumsretta virksomhet?

– Ja, det det skal vi ta med tiltakshaver og ansvarlig søker, så får vi håpe at vi klarer å lande prosjektet. Det er ikke for sent, sier Lakså uten at han er mer konkret.

– Vi forsøker å rette oss etter kommunestyrets vedtatte planer, men det er kompliserte saker og noen ganger skjer det arbeidsuhell, avslutter Lakså.

Byråkratisk formulering

Ordfører Marianne Bremnes var ikke klar over feilen før hun for et par uker siden fikk spørsmål om saken. Hun innrømmer at formuleringen i sentrumsplanen, slik politikerne har vedtatt den, er vel byråkratisk og kan være vanskelig å forstå.

Likevel er hun klar på at politikernes intensjon var å få bort det hun kaller overflateparkering i Harstad.

– Feil kan skje, men jeg stoler på Lakså når han sier at det skal rettes opp. Jeg regner også med at slike feil ikke vil skje framover når arbeidsuhellet nå er oppdaget, sier hun.

Nyheter fra Troms og Finnmark