Hopp til innhold

Kommer sannsynligvis mer penger på bordet

Det kommer mer penger til Forsvaret enn det regjeringa først hadde tenkt. Dette som et resultat av landsmøtene i Høyre og Fremskrittspartiet som ga sterke signal om det.

Forsvaret

Forsvaret mangler 17 milliarder kroner for å nå NATOs målsetting.

Foto: Anette Ask / Hæren

Regina Nargis Alexandrova

Regina Alexandrova er representant for Troms i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Foto: Høyre

Slik må Regina Alexandrova i Stortingets utenriks- og forsvarskomite tolkes i et intervju NRK har gjort med henne.

– Jeg er ganske sikker på at regjeringa har måttet ta noen nye runder etter landsmøtene for å justere opp budsjettene, sier hun.

I 1993 brukte vi 2,4 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvaret. I dag bruker vi 1,4 prosent.

Men under begge landsmøtene ble det vedtatt formuleringer om at Norge bør bruke opp mot to prosent av BNP på forsvaret, det samme som NATOs målsetting for alle Natoland.

– Vi oppnår ikke det ved denne langtidsplanen, men det er en langsiktig målsetting. Og jeg tror det er viktig å ha det som en målsetting så vi har noe å jobbe mot, sier Alexandrova.

17. juni legger regjeringa fram sin langtidsplan. Den skulle kommet i april. Langtidsplanen er regjeringas svar på forsvarssjefens fagmilitære råd som kom sist høst og som utløste heftige debatter både internt i forsvaret og politisk.