Kommentar: I glansen av Støre

I fire dager har landsmøtet i Arbeiderpartiet solt seg i glansen av partileder Støre. Særlig gjelder det Tromsø Arbeiderpartis utsendinger. Men er det nok for å vinne valget til høsten?

Ap_landsmote

Partileder Jonas Gahr Støre sammen med delegasjonen til Troms Arbeiderparti på landsmøtet i Oslo.

Foto: Lars Egil Mogård

Lars Egil Mogård

For nå kommer den tøffe hverdagen. Nå kommer det harde arbeidet for å sikre seier ved kommune- og fylkestingsvalget. Ambisjonene er store i Troms. Det satses spesielt på å overta makta både i Tromsø kommune og i fylkeskommunen.

Satsingskommune

Tromsø er blitt utpekt som å være en satsingskommune for Ap. Partiet vil jobbe beinhardt for å få makta tilbake. Det sa også partileder Jonas Gahr Støre i landsmøtetalen hans: Sammen med laget til Kristin Røymo skal Ap vinne Tromsø.

Og ordførerkandidat Jarle Aarbakke ble jo også hyllet av Støre. Den tidligere utenriksministeren sa at Aarbakke ble hans mentor i nordområdepolitikken – en person som drar nytte av sin kunnskap for å lære og veilede andre.

Til høsten er Jarle 73 år – og vår ordfører i Tromsø. Det er seniorpolitikk etter min smak, sa Støre. Og landsmøtet applauderte.

Nå skal det jo i mellomtida være et valg. Arbeiderpartiet har jo gode lokale meningsmålinger – særlig etter rabalderet i Tromsø Høyre. Mye skal til for at alliansen av Høyre, Frp og Venstre får fortsette. Men ingen skal utelukke det heller.

Høy stjerne

Det er ingen tvil om at Aarbakke har en høy stjerne i arbeiderpartiledelsen. Den tidligere universitetsrektoren har et bredt nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. Det vil han sikkert også utnytte til både partiets og kommunens beste.

Men om han vil vinne valget på grunn av dette, tror jeg kan bli tvilsomt. Den vanlige velger lar seg neppe imponere av det. I tillegg har jo Aarbakke ingen partipolitisk erfaring. I Tromsø Arbeiderparti må du ta mange hensyn. Her er det krav fra fagbevegelsen, fra arbeiderlag, bydelsråd, aksjonsgrupper – og fra vanlige mennesker. Aarbakke må dra rundt og snakke med vanlige folk – som ikke lar seg imponerte over at 72-åringen kjenner partileder Støre godt.

Avklaring i Arbeiderpartiet

I tillegg må det internt i Tromsø Arbeiderparti bli en avklaring av forholdet mellom byrådslederen og ordføreren – hva disse skal ha ansvaret for ved en eventuell valgseier.

Jens Johan Hjort har jo i mange sammenhenger tiltatt seg mer makt og innflytelse enn rollen som møteleder og ambassadør for byen som det ligger til rollen i et parlamentarisk systen. Vi tenker på samesaka, hans støtte til asylbarn og utsatte personer. Dette bidro nok også til å forsure forholdet til byrådslederen, og kan forklare nok av bakgrunnen for Hjorts forslag om å få kastet Hilmarsen på nominasjonsmøtet. Det møtet endte jo med Hjorts knall og fall.

Ordfører for hele kommunen

Blir Aarbakke ordfører, skal han være ordfører for hele kommunen – ikke bare for Ap-velgerne. Det kan ikke være han som fronter de politiske sakene, selv om han trolig vil ha lyst til det.

Dette arbeidsforholdet må avklares på forhånd, før valget.

Kan bli kaos

Arbeiderpartiet begynner om få dager sin valgkamp i Tromsø. De får sikkert også drahjelp fra ledelsen i Oslo. Støre har utvilsomt et stort hjerte for Tromsø og nordområdene, men han har også mye å konsentrere seg om. Det vil neppe bli så mange valgkampbesøk av han til Tromsø, Harstad, Finnsnes og andre steder i Troms.

Nå skal vi slett ikke forskuttere en valgseier for Tromsø Arbeiderparti. Det kan bli politisk kaos. Ingen av deres mulige samarbeidspartnere i tromsøpolitikken, vil stemme for å videreføre ordninga med byråd. Ap sverger på at de vil ha et byråd, men som skal praktisere mye mer åpenhet enn det som gjelder i rådhuset i dag.

Dermed kan det bli et byråd i mindretall. Men da vil utvilsomt Rødt, SV, Miljøpartiet De Grønne og kanskje også Senterpartiet, kreve store innrømmelser som vil koste Ap mye, både politisk og økonomisk.

Ingen lystelig seilas

Men dagens økonomiske virkelighet i Tromsø kommune, med store underskudd og alle fond nærmest tømt, kan det ikke være noe lystelig seilas Ap eventuelt har foran seg. Det kan om to år kanskje bli litt drahjelp fra ei mulig Støre-regjering. Men de neste to årene må Tromsø i alle fall leve av den pengemengde Siv Jensen og Erna Solberg vil gi kommunen. Det er mange utfordringer. Vi ser det også i saka om opphold av 10 000 syriske flyktninger. Her ønsker Aarbakke at Tromsø tar imot «bare» 70 flyktninger. Han innser nok at det er problemer med å skaffe boliger – og at dette kan koste kommunen mye også økonomisk.

Gi beskjed

Derfor må Arbeiderpartiet i klartekst før valget gi beskjed til velgerne om hva de skal satse på ved en valgseier – hva som må kuttes av dagens tilbud, og hva Tromsø ikke har råd til. Da er det ikke sikkert at det hjelper at man nå soler seg i glansen av Jonas Gahr Støre og hans talegaver. Virkeligheten kan bli brutal for Tromsø Ap, dersom de vinner kommunevalget i september.