Kommentar: Glem ikke Goliat-skandalene

Om få dager kommer Goliat-plattformen til Hammerfest. Det vil sikkert bli holdt mange festtaler, men alle skandalene rundt prosjektet bør ikke glemmes.

Goliat plattformen ombord verdens største tunglastfartøy

Goliat plattformen er her lastet ombord verdens største tunglastfartøy Dockwise Vanguard, og er snart framme i Hammerfest.

Foto: Eni Norge

Lars Egil Mogård

Goliat vil bli det første oljefeltet som blir bygget ut i den norske delen av Barentshavet. Det blir samtidig verdens nordligste offshore oljefelt. Reservene i feltet er anslått til 174 millioner fat olje og 8 milliarder standard kubikkmeter gass.

Men hele prosjektet er en lidelseshistorie.

Da utbyggingsplanen ble godkjent i 2009, var forventningen at plattformutbyggingen ville koste 31,3 milliarder kroner. I fjor høst ble prisen oppjustert til 46,7 milliarder kroner, en overskridelse på nesten 50 prosent.

Produksjonen er blitt to år forsinket.

Det var tre dødsulykker knyttet til bygging av plattformen ved Hyundai-verftet i Sør-Korea.

15 000 millioner kroner ekstra

Overskridelsene er altså formidable; 15 000 millioner kroner.

Det har vært uhyre lite oppmerksomhet rundt dette. Ingen er blitt stilt til ansvar. Få har brydd seg.

Det skyldes trolig at det er den norske stat som tar brorparten av ekstraregningen, først og fremst gjennom skattefradrag på 78 prosent. Staten er også største eier i Statoil, som er partner på feltet med en eierandel på 35 prosent.

Ikke ilandføring

Det ble opprinnelig reist krav om ilandføring av olja til Finnmark. Det kravet ble ikke innfridd av både økonomiske og tekniske årsaker.

Finnmark kan på denne måten kanskje ha gått glipp av mange arbeidsplasser med den løsning som er blitt valgt.

Overskridelser på olje- og gassprosjekter er ikke noe nytt de siste åra. Skarv-feltet utafor Helgeland er mye dyrere enn beregna. For ikke å snakke om de økonomiske sprekk som var ved utbygging av Snøhvit.

Da var faktisk noen lokale aktører i Hammerfest nærmest glade for overskridelsene, fordi dette betydde mer i eiendomsskatt til kommunen.

  • Se bildene fra når plattformen taues om bord:

Lav oljepris

Og nå vil trolig oljeproduksjonen på Goliat komme i gang på ettersommeren. Det skjer mens oljeprisen er under 50 dollar fatet. Eni, Statoil og staten vil neppe tjene penger.

For da Goliat ble vedtatt i 2009, het det i dokumentene fra regjeringshold:

«Investeringene knyttet til Goliat er estimert til i overkant av 28 milliarder kroner. Utbyggingsprosjekter må være lønnsomme for at rettighetshaverne skal velge å investere i dem. Goliat-utbyggingen er av rettighetshaverne, med dagens forventninger til kostnader, produksjon og oljepris, vurdert til å være marginalt lønnsom. Prosjektets lønnsomhet er lite robust for mindre oljeressurser, høyere investeringskostnader og lavere oljepris enn det som forventes i dag.»

Det var konklusjonen i 2009. Og oljeprisen er fortsatt lav.

Trenger mye høyere pris

Det anerkjente analyseselskapet Rystad Energy regnet ut at for at Goliat skulle å gå i økonomisk balanse da prosjektet ble vedtatt i Stortinget i 2009, var det nødvendig med en oljepris på 67 dollar fatet.

Seinere kom det ble overskridelser, og produksjonsstart ble endret med to år. Nå mener Rystad Energi at det er behov for en oljepris på 95 dollar fatet for å gå i økonomisk «break even».

Eni Norge vil ikke kommentere disse tallene. Men Goliat er trolig i dag svært dårlig butikk.

Mye strid

Det har selvsagt vært mye strid rundt Goliat, som ligger 85 kilometer nordvest for Hammerfest. Miljøbevegelsen og opposisjonen på Stortinget forsøkte å hindre at det ble boring og utbygging. Det klarte de ikke.

Men miljømessig er det at Goliat delvis skal forsynes med strøm fra fastlandet gjennom kabel.

Det vil redusere C02-utslippene med opptil 50 prosent. Dette tilsvarer det årlige utslippet fra mer enn 50 000 biler.

Ny teknologi er også blitt tatt i bruk. Stril Barents er designet og bygget som et forsynings- og beredskapsfartøy for Goliat-feltet i Barentshavet. Den doble funksjonen gjør fartøyet unikt på norsk sokkel, hevder selskapene bak.

Og gudmor for skipet var LO-leder Gerd Kristiansen. Hun kommer jo fra den nordnorske oljehovedstaden, Harstad.

Lokal oljevernberedskap

Oljevernberedskapen blir selvsagt viktig. Det er inngått kontrakter med mindre fiskefartøyer som kan håndtere lette og middels tunge opptakssystemer.

Det skal også mobiliseres personell som skal jobbe i strandsonen for å rydde opp mest mulig olje eller et eventuelt utslipp på feltet.

Tilgangen til moderne oljevernutstyr er en viktig forutsetning for at lokale innsatsgrupper skal kunne fungere raskt og effektivt. I forbindelse med Goliat-utbyggingen etableres det derfor nye utstyrsdepoter i kommunene Måsøy og Hasvik.

Senter i Måsøy

Eni Norge har også bidratt til at Måsøy og Hasvik har fått et virtuelt klasserom. For å styrke Eni Norges posisjon i det lokale arbeidsmarkedet har de inngått samarbeid med Kirkenes videregående skole og Hammerfest videregående skole.

Eni Norge har samarbeidet med EnergiCampus Nord om å skape et forskningsbasert utdanningstilbud innen energi- og ingeniørfag i Hammerfest.

Åtte kunstnere fra Troms og Finnmark har fått oppdrag med å smykke ut rom på plattformen, og lokalene til driftsorganisasjonen i Hammerfest.

Ringvirkninger

Lokalt næringsliv i Hammerfest vil dra nytte av utbyggingsprosjektet. Det er antyda at årlige driftskostnader blir på rundt en milliard kroner.

Konsulenter har beregnet at kanskje en tredel av dette må handles lokalt. Men spørsmålet blir om regionen vil si seg tilfreds, i en tid der oljeselskapene kutter dramatisk, utbyggingsprosjekter som Castberg i Barentshavet ytterligere er blitt utsatt og at oljeprisen synes å bli svært lav fortsatt.

Det er ingen gode nyheter for Finnmark og for Goliat. Og foreløpig er det usikkert om regjeringa får gjennom deres ønske om åpning av store områder i det som kalles Barentshavet sørøst.

Og er plattformen klar til å slepes ut til feltet når den kommer til Hammerfest?

Er mesteparten av jobben gjort - eller blir det ytterligere forsinkelser med Norges nordligste oljefelt?

Nyheter fra Troms og Finnmark