Hopp til innhold

Kommentar: Eksplosivt om gass

Hva vil telle mest; arbeidsplasser i Hammerfest eller at Norge skal bidra med sikre leveranser av gass i rør til kunder i Europa? Debatten om gass fra Barentshavet kan bli eksplosiv, tror vår medarbeider Lars Egil Mogård.

Melkøya

Melkøya utenfor Hammerfest bidrar i dag med å forsyne det internasjonale markedet med gass.

Foto: Allan Klo

Lars Egil Mogård

Det statlige selskapet Gassco, som har ansvaret for transport av gass fra den norske kontinentalsokkelen til Europa, bidrar nå til å gi ammunisjon til denne debatten.

Lønnsom rørledning

Gassco overleverte i går en rapport til olje- og energiministeren om at det er lønnsomt å bygge en gassrørledning fra Barentshavet og sørover langs kysten. Denne rørledningen skal knyttes sammen med eksisterende rørledningsnett som er lagt fra norsk sokkel og til Europa.

Eksporten går ned

Norsk gasseksport er utrolig viktig både for kundene i Europa og for den norske statskassa. Om 10-15 år vil den norske eksporten av gass gå kraftig ned. Dagens gassressurser i sør begynner å tømmes. Og i Barentshavet er det funnet gass som kan bidra til at Norge fortsatt vil være en stabil leverandør.

Da er vel alt greit?

Nei og atter nei. Det er slett ikke greit for mange lokalpolitikere, særlig i Finnmark.

LNG med båt fra Melkøya

I dag produseres det LNG - flytende naturgass - på Melkøya som kommer fra Snøhvit-feltet. Denne gassen sendes med båt til forskjellige deler av verden, blant annet til Europa, USA og Asia. I Hammerfest er det etablert flere hundre arbeidsplasser basert på Snøhvit-gassen.

Vil utvide

Gjennom mange år har det vært et ønske om å utvide Melkøya-anlegget. Det finnes mer gass på sokkelen utafor Finnmark. Dette kan gjøre det mulig med en ny utbygging på Melkøya. Men Statoil har satt dette prosjektet på vent.
I Finnmark er det sterke ønsker om få til denne nye utvidelsen. Det vil sikkert skape mange ringvirkninger.

Men så kommer debatten om et mulig gassrør fra Barentshavet og sørover langs kysten. Det forstyrrer bildet om at det beste vil være en utvidelse av Melkøya, særlig ettersom Gassco mener en slik rørledning kan være økonomisk lønn.

Viktig for Norge

Nå er det mange som mener at ei slik rørledning vil være viktig for Norge, ikke bare økonomisk. En av dem er utenriksminister Jonas Gahr Støre som i fjor sommer snakket varmt om et slikt rørledningsprosjekt - også ut fra det kan kaller geopolitiske årsaker. Da har Støre blant annet Russland i tankene. I Barentshavet ligger Sjtokman-feltet, et gigantisk gassfelt som russerne i over 20 år har forsøkt å få bygd ut. Meningen er å selge denne gassen til kunder i Europa. Men Sjtokman blir hele tida utsatt.

Være først ute

Støre mener at vil være viktig og strategisk om Norge kanskje først får bygd ut ei rørledning mot Europa. Her kan det bli viktig å slå russerne. Kanskje russerne også ber om at deres gass fra Barentshavet går gjennom ei slik norsk rørledning?

Nådde ikke fram

I den nye nordområdemeldinga som regjeringa la fram i fjor høst, forsøkte Støre å få inn en slik argumentasjon. Men han fikk ikke gjennomslag for å si noe konkret om ei rørledning i denne meldinga, ikke minst fordi sterke krefter i Finnmark Arbeiderparti gikk i mot. Støre bøyde av - i første omgang.

Men så får han sterk ammunisjon i den nye Gassco-rapporten. Også olje- og energiministeren fra Senterpartiet synes rør er spennende og vil ha det nærmere utredet.

Få ringvirkninger

Problemet et at et gassrør kan gi få ringvirkninger på land i Nord-Norge. Vi vet at det svenske gruveselskapet LKAB jobber med å bruke gass i videreforedling av malm fra Nord-Sverige. Her kan Barentshav-gass være et mulig alternativ. Kanskje kan et slikt anlegg bli i Ofoten-området? Men et slik prosjekt ligger uansett langt fram i tid. Og hvem skal betale for en ”avstikker” av rørledninga inn til land?

Forståelig skepsis

Skepsisen i Finnmark kan være forståelig. Landsdelen har lenge nok vært en råvareleverandør av ressurser.


Men dette kan kollidere med et overordnet syn om Norge som nasjon som en forutsigbar leverandør av gass i rørledning til Europa. Det har en utenrikspolitisk dimensjon over seg. Dersom det blir en utvidelse av Melkøya kan dette få innvirkning på leteinteressen fra andre selskaper enn Statoil og franske Total som har ansvaret for Snøhvit. Hvor fornuftig vil dette være?

Premissleverandør

Ikke minst Finnmark Arbeidsparti kommer til å bli en viktig premissleverandør i denne saka. Partiet sentralt har oppnevnt et eget utvalg, ledet av den tidligere finans- og kommunalministeren - og avgåtte oljedirektør Gunnar Berge. Dette utvalget skal se på mulighetene for ytterligere ringvirkninger av olje og gass i Norge. Med i utvalget er også ordfører Alf E Jacobsen i Hammerfest. Utvalgets konklusjoner blir viktige. Men vi skal ikke utelukke at Finnmark vil bli stående mot maktmiljøene i Oslo som kanskje tvinger gjennom bygging av ei rørledning.

I mellomtida er det viktig med en omfattende debatt om bruken av norsk gass fra Barentshavet, selv om denne debatten kan bli eksplosiv.