Kollaps under antiterrorøvelse: – I en reell situasjon ville alle gislene vært døde

Antiterrorøvelsen Gemini avdekket store utfordringer i samarbeidet mellom politiet og Forsvaret. Det tok 28 timer før situasjonen var avverget.

Øvelse Gemini 2011

Her fra en tidligere utgave av øvelse Gemini.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Det forteller et stort antall forsvars- og politikilder som nettstedet AldriMer.no og Nordlys har snakket med.

17. juni i år gikk Forsvarets årlige, maritime terrorøvelse Gemini av stabelen. I scenarioet som ble lagt til grunn for øvelsen, truet terrorister med å drepe 200 gisler med faste tidsintervaller inntil Norge lovet å stanse all oljeutvinning i havområdene utenfor Nord-Norge.

Øvelsen ble for første gang gjennomført som en fullstendig uvarslet alarmøvelse. NRK har tidligere omtalt svakhetene i øvelse Gemini.

Sea King under øvelse

Sea King-helikoptre var ikke tilgjengelig under øvelse Gemini. Her fra en annen øvelse.

Foto: Nils P. Skipnes / Forsvaret

Først 28 timer etter at øvelsen startet, lyktes Delta-operatørene med å slå til mot et dansk supplyskip, en borerigg og fire terroristene som holdt gisler i Barentshavet.

– Vi lyktes med å slå til mot objektet, sier en kilde til avisen og nettstedet, men vil ikke svare på hvor mange gisler som ble skadet eller mistet livet.

Skal ha fått beskjed om å tie

Andre kilder som AldriMer.no har snakket med slår fast at i et reelt scenario ville mange av de 200 gislene ha vært døde mange timer før aksjonen ble gjennomført. En annen går lengre.

– I en reell situasjon ville alle gislene vært døde, sier en kilde som skal ha hatt en sentral rolle under øvelsen, med bakgrunn i at de måtte ta gjentatte og lange pauser.

Verken sjef for Beredskapstroppen, Helge Mehus eller Politidirektoratet ønsker å kommentere Øvelse Gemini til nettstedet.

Ifølge aldrimer.no skal flere personer som deltok på øvelsen fått beskjed om å ikke si noe om alt som sviktet under øvelsen, og også fått trusler om konsekvenser hvis de gjør det.

Mener tidstapet ville vært mindre i en reel situasjon

Politimester i Tromsø, Ole B. Sæverud leder øvelsen, men også Vest-Finnmark politidistrikt var berørt.

– Vi sitter tilbake med en del lærdom etter øvelsen. Men forteller jeg i detalj om hva scenarioet var, så forteller jeg også hva vi frykter skal skje. Jeg vil ikke dele ut ideer, uttalte Sæverud til AldriMer.no

Ole B. Sæverud

Politimester i Tromsø, Ole B. Sæverud ledet øvelsen.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

I en e-post fra pressetalsmann fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), blir det presisert at erfaringene fra Øvelse Gemini er gradert informasjon.

– Derfor vil den ikke bli kommentert fra vår side. Vi henstiller deg til å ikke skrive om dette, får nettstedet til svar.

Politikilder som AldriMer.no har vært i kontakt med, understreker at tidstapet de fikk i enkelte situasjoner under øvelsen, ville vært langt mindre i en reel situasjon. For da ville de blant annet reist med rutefly.

Skal evaluere øvelsen

Selv om øvelsen var en alarmøvelse, skal Forsvaret ha gjettet at øvelsen skulle skje i uke 23. Da skal det ha blant annet ha vært en ubåt i beredskap, men ingenting skjedde den uken.

Justisminister Anders Anundsen deltok på flere av møtene i krisestaben og ble holdt orientert om øvelsen underveis, noen departementet bekrefter.

Også Forsvarsdepartementet satte krisestab under øvelsen.

– Beslutningsprosessene ble kjørt realistisk og inkluderte statsråden. Evalueringen er ikke ferdig, skriver seniorrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet i en e-post til nettstedet.

Etter hva AldriMer.no erfarer, skal det i slutten av september være møter i arbeidet med å ferdigstille en evalueringsrapport etter øvelsen.