Hopp til innhold

Kjemper om å bli oljebyen i nord

Havis-funnet har satt fart i oljefeberen. – Flere byer vil knive om å bli Nord-Norges oljehovedstad, sier ekspert.

Flere vil ha oljedriften

Vil ha en bit av olja: Hammerfest, Harstad, Tromsø og Kirkenes er alle aktuelle som hovedsete for oljeutvinning i Barentshavet

Foto: Knut - Sverre Horn, Allan Klo, Thor Richardsen / NRK/ Scanpix

Etter at nyheten om funnet sprakk, har representanter fra næringsliv og politikk i flere nordnorske byer uttalt at de har store forventninger til det oljeindustrien vil bringe av ringvirkninger i årene fremover.

– Hammerfest blir det nye Stavanger

I nettutgaven av Dagens Næringsliv tirsdag, beskrives Hammerfest som det «nye Stavanger».

– Med Goliat allerede i boks, Snøhvit i full drift og denne ukens nye storfunn, sitter Hammerfest med den antatt sterkeste hånden i kampen mot Harstad, Tromsø og Sandnessjøen om å være oljebyen i Nord-Norge, skriver avisen.

Får konkurranse

Harald Bøe

Tror det blir kniving om oljedriften: NRKs Oljeekspert Harald Bøe

Foto: NRK

Samtidig vil Harstad gjerne ha driftsenheten for oljefunnene i Barentshavet.

– I Harstad har vi kompetansen og miljøet til å drifte en slik organisasjon, så det er naturlig at vi er på banen her, sier ordfører i Harstad, Marianne Bremnes.

Også Aker Solutions med sitt nye kontor som skal etableres i Tromsø vil trolig satse knallhardt på å få oppdrag i en utbyggings – og driftsfase av de nye oljefeltene i Barentshavet.

NRKs oljeekspert Harald Bøe tror Kirkenes også vil merke økt aktivitet ved ei storstilt oljeutbygging, og ser ikke bort fra at Kirkenes er aktuell som en viktig oljeby.

Kirkenes med sin nærhet til Russland vil trolig få mer aktivitet når utbygginga starter. Byen har nærhet til Russland, som blant annet trenger kompetanse og samarbeid med Norge for å få økt aktivitet i Barentshavet.

– Dette blir garantert en kamp

Marianne Bremnes

Vil ha driftsenheten til Harstad: Ordfører Marianne Bremnes

Foto: Martin Mortensen/NRK

At det blir en kamp om å bli oljehovedstaden i Nord-Norge fremover, er det ingen tvil om, sier NRKs oljeekspert.

Det er høyst sannsynlig at Statoil vil ønske å samle driftsenheten for utbyggingene i Barentshavet på ett sted.

Det er snakk om et svært apparat som skal etableres. Flere hundre ansatte skal drive den landbaserte aktiviteten under utbygging og produksjon, så det er snakk om mange arbeidsplasser, og det blir garantert kniving om dette, sier Bøe.

Harstad og Hammerfest har fortrinn

Bøe sier han ikke vil spå hvilken by som i framtida kan kalle seg oljehovedstaden i nord, men sier både Hammerfest og Harstad er gode kandidater.

Hvor driftsenheten skal ligge er opp til oljeselskapene å avgjøre. Men utviklinga i Hammerfest etter Goliat-utbygginga har vært formidabel, og baser for mannskaper og helikoptre må utvilsomt ligge i Finnmark på grunn av nærheta til funnet.

Det er likevel ingen selvfølge at driftsenheten tilfaller Hammerfest, sier Bøe.

– Harstad har i dag driftsenheten for Nornefeltet utafor Helgeland, og er derfor også en aktuell kandidat.

Tror ikke på ilandføring

Selv om Bøe er sikker på at Finnmark får baseaktiviteten på land når utbygginga starter, tror han ikke ilandføring av olje er aktuelt.

– De feltene som er oppdaget nå ligger såpass langt ute i havet at det ikke er aktuelt. Men det er også funnet en god del gass på disse feltene, og at gass herfra føres i land til anleggene som Finnmark allerede har kan være en mulighet.