Hopp til innhold

Klima skyld i bjørkedød?

I store deler av Finnmark er bjørkeskogen ødelagt. Nå tror forskere at årsaken kan ligge i klimaendringene.

Målerlarve på bjørk
Foto: Bård Wormdal

De siste fire-fem somrene har fjellbjørkeskogen i store deler av Øst-Finnmark sett ut som om den er ødelagt av brann.

Skogen er svart, bladløs og ødelagt over så store områder at det er synlig fra verdensrommet.

Den direkte årsaken til dette er små løvspisende larver av to sommerfuglarter: fjellbjørkemåler og liten høstmåler.

Store ødeleggelser

Det er normalt at disse larvene forårsaker skader på løvskog, men vanligvis pleier utbrudd av disse artene, og dermed skadene på løvskogen, å være relativt kortvarige. Bjørk tåler vanligvis å bli snauspist på denne måten i en til to sesonger.

Men i Øst-Finnmark har dette nå pågått i fem år, og det har ført til store ødeleggelser. Flere tusen kvadratkilometer med skog er død, i det som trolig er den største endringen Nord-Norge har sett i et økosystem i moderne tid.

– Vi snakker om et eksepsjonelt langvarig og hardt utbrudd. Utbruddet begynte med at fjellbjørkemåler-bestanden eksploderte, og så kom den lille høstmåleren et par år etterpå, sier professor Rolf Anker Ims ved Universitetet i Tromsø, til forskning.no.

Klimaendringer

Det er foreløpig ikke klart hva som forårsaker de voldsomme svingningene i målerbestanden, men svaret kan ligge i den hårfine balansen mellom aktørene i næringskjeden, som i dette tilfellet består av bjørk, målere og målernes fiender.

Hvis målerne klekkes for tidlig har de ikke noe løv å spise av, og klekkes de for sent er løvet for seigt til å de klarer å spise noe særlig.

Professor Ims leder nå et forskningsprosjekt som skal undersøke om bjørkeskog-døden skyldes menneskeskapte klimaendringer.

– Klimaendringer kan føre til at målerlarvene treffer tidspunktet for lauvsprett i større grad enn tidligere. En annen mulighet er at målerlarvene unnslipper parasittveps og andre fiender, gjennom å utvikle seg tidligere og raskere i et mildere klima, sier professoren.

Med andre ord kan klimaendringer føre til at våpenkappløpet mellom aktørene i næringskjeden forrykkes slik at måleren får overtaket.

Kan forsvinne

Professor Ims er bekymret for bjørkeskogens fremtid i Finnmark. Skogen er død over store områder, og det tar minst 30-50 år før den er tilbake igjen.

– Hvis skogen kommer tilbake. Det finnes eksempler fra Finland på at skogen ikke klarer å komme tilbake igjen i det hele tatt, hvis det er mye beitende reinsdyr i området. I disse områdene er det blitt nakne fjellvidder der det var bjørkeskog på 1960-tallet, forteller Ims.