Klasseskiller er noe også du berøres av

I dag er klasseskiller tema i NRKs valgdekning. Men det er ikke bare en problematikk for Oslo-området. Her er syv spørsmål som viser hvordan det også berører deg:

Klasseforskjeller

Fredag skal vi diskutere klasseforskjeller på NRK. Hvorfor skal du bry deg? Her er syv grunner:

Valglogo

1. Har alle mulighet til å kjøpe seg bolig?

Den siste tiden har det vært flere medieoppslag om at de høye boligprisene kan skape et klasseskille. For eksempel er det nesten umulig for enslige eller aleneforsørgere å komme seg inn på boligmarkedet. Skyhøye leiepriser gjør drømmen om å kunne spare til egen bolig vanskeligere.

Klokken 21.30 fredag skal vi diskutere klasseforskjeller på NRK 1, direkte fra Oslo. Se debatten her:

Valgsending fra Oslo.

2. Skaper boligprisene et klasseskille mellom by og bygd?

Norsk senter for bygdeforskning har tall som viser at boligprisene er høyere i byen enn på bygda. Det kan skape et klasseskille. Det blir vanskelig for en familie å selge boligen på bygda for å kjøpe noe i byen, mener forsker Katrina Rønningen.

I Storfjord kommune benytter de seg av den såkalte Hamarøymodellen. Det vil si at et privat selskap bygger boliger med bistand fra Husbanken. Samtidig garanterer kommunen for utleie av boligene for mange år fremover. Slik sikrer de tak over hodet for både vanskeligstilte og andre som trenger et sted å bo.

Mens Tromsø kommune satser på å bygge over 400 kommunale boliger de neste årene, for å kunne gi et botilbud til dem som ikke klarer å skaffe boliger selv.

Hva gjør politikerne i din kommune for at det skal bli enklere å komme seg inn på boligmarkedet?

3. Kan alle barna få være med på skolens opplegg?

I august i fjor fortalte NRK Finnmark historien om Vårin Larsen som ikke kunne være med på klassetur, fordi det var for dyrt.

Hvordan legger din kommune til rette for at alle kan være med på skolens opplegg?

Vårin har ikke råd til klassetur.

4. Får alle være med å spille fotball?

Andelen barn som vokser opp i familier med lav inntekt var i 2013 på 8,6 prosent. Mange barn kan derfor ikke dra på ferie, fordi familien ikke har råd, eller de kan ikke delta på forskjellige fritidsaktiviteter.

Har kommunen din en metode for å bøte mot dette?

5. Blir barna dine mobbet fordi du ikke har råd til de dyreste klærne?

Jenter helt ned i 12-årsalderen kjøper designervesker, kunne NRK fortelle tidligere i år, og undersøkelser fra Ipsos MMI tyder på at foreldre bruker flere tusen kroner på å utstyre barna sine til skolestart. Alle generasjoner har sine «Må ha»-produkter, men hvordan jobber kommunen for at de som ikke har det de «Må ha» blir mobbet?

Ungdom bruker dyre vesker og de er redde for å legge dem i fra seg.

6. Hvorfor har ikke fattige og rike like god helse?

– Vi ønsker selvfølgelig en situasjon hvor hvert enkelt menneske som fødes i Norge har like muligheter for god helse, men sånn er det ikke, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Folkehelserapporten 2014 viser blant annet at det er helsemessige klasseforskjeller i den norske befolkningen.

Hvordan skal politikerne bidra til å jevne ut disse forskjellene?

7. Har nabogutten noen som kan hjelpe ham med leksene?

Psykologspesialist Marianne Østby mener det er foreldrenes ansvar å hjelpe barna med leksene. Men ikke alle foreldre har tid, eller kunnskap nok, til å kunne hjelpe barna sine.

Tall NRK har hentet inn, viser at nordmenn bruker nær dobbelt så mye penger på privat leksehjelp nå som for to år siden. Men ikke alle har råd til det. Kan vi få et klasseskille i skolen også, på grunn av manglende økonomi, eller manglende utdanning hos foreldrene? Og hva gjør kommunen din for å jevne ut dette?

Leksehjelp

Kan alle hjelpe barna sine men leksene?

Foto: Sigrid Olsson / Sigrid Olsson / PhotoAlto