Klar for å lenke seg fast i protest mot gruva

Natur og ungdom er godt i gang med forberedelsene for å stanse Nussir-gruva. – Vi må bare finne oss i det og drikke kaffe mens det pågår, sier gruvedirektøren.

Natur og ungdom øver seg på lenkeaksjon i Repparfjord.

Denne helga samler Natur og ungdom en liten gjeng i Repparfjord til workshop, debatt og øvelse i å lenke seg sammen i protest.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

– De verste utregningene viser en for stor konsekvens, og da må vi være føre var og ikke risikere et enormt verdifullt område for 25 år med gruvedrift, sier Therese Hugstmyr Woie.

Hun er leder i Natur og ungdom, som denne helga har samla ungdommer fra hele landet til en aksjonscamp i Repparfjord i Finnmark.

Campen er en del av deres arbeid for å få stoppa den planlagte kobbergruva Nussir, som lenge har vært omstridt.

Natur og ungdom har satt opp aksjonscamp i Repparfjord.

Natur og ungdom har slått opp leir i Repparfjord for å gjennomføre aksjonsforberedelser.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Motstanderne frykter at Repparfjorden kommer til å bli ødelagt når gruveavfall skal deponeres der, og i tillegg at reindrifta i området kommer til å lide som følge av gruvedrifta.

Så langt har 4500 personer sagt seg villig til å lenke seg fast i protest.

Nettopp det å øve på en slik sivil ulydighetsaksjon er et av formåla med helgas aksjonscamp.

Ungdommene lenker seg sammen, holder opp bannere og roper slagord. De øver også på å bli båret bort fra stedet av «politimenn» – ikke ulikt det som skjedde under Alta-aksjonen i 1981.

Natur og ungdom på aksjonscamp i Repparfjord.

Å bli båret bort i protest er en del av øvelsen i sivil ulydighet.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Skal være trygt

De gjør dette for at folk skal være klar over hva det innebærer å lenke seg fast, og for at de skal være sikre på at dette er noe de ønsker.

– Det handler jo om å si nei til en politimann, noe som går mot alle våre instinkter, sier Woie.

– Det er først når du har forsøkt det og skjønner hva det går ut på, at du virkelig kan være sikker på at du er villig til å bryte loven for å beskytte denne fjorden.

Hun presiserer også at de har denne øvelsen for å kunne gjennomføre en ryddig aksjon i framtida.

– Det skader jo bare saken hvis vi kommer som en gjeng pøbler og gjør hærverk og utøver vold, sier hun.

– Det er viktig å gå gjennom hvordan dette skal gjøres på en trygg og ordentlig måte. For hvis det kommer til stykket, så er det noe av det viktigste vi gjør.

Leder i Natur og ungdom, Therese Hugstmyr Woie, på aksjonscamp i Repparfjord.

Leder i Natur og ungdom, Therese Hugstmyr Woie, mener helgas aksjonscamp skal gjøre ungdommene rusta til å tåle det de må av harde kår og hardt vær.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Vil være best i klassen

På helgas program står også befaring i gruveområdet, workshops og debatt.

I debatten stiller blant annet Nussir-direktør Øystein Rushfeldt.

Han ser fram til å møte ungdommene og få muligheten til å gå i dialog med dem.

– Jeg har ingenting negativt å si om at de er engasjert. Det er mer positivt enn ungdom som ikke bryr seg i det hele tatt, sier Rushfeldt.

– Jeg er selv et friluftsmenneske, så det meste Natur og ungdom forfekter er jeg enig i. Men ikke akkurat det med sjødeponi.

Ifølge Nussir-direktøren viser all erfaring at det å deponere gruveavfall i sjø eller fjord ikke gir så drastiske konsekvenser som kritikerne skal ha det til.

Han påpeker også at gruveprosjektet allerede har tatt hensyn til både miljø og reindrift, og mener at i den grad ei gruve kan være «grønn», så vil Nussir være best i klassen.

Øystein Rushfeldt

Nussir-direktør Øystein Rushfeldt ser fram til å komme i gang med gruvedrifta, slik at han kan bevise at det ikke er så ille som enkelte sier.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Rushfeldt støtter seg til de ti årene med utredninger som lå til grunn for at gruva fikk endelig driftskonsesjon.

– Alle som ønska å få noe utreda, fikk sine ønsker. Det var grunnlaget for at Miljødirektoratet fatta endelig beslutning, sier Rushfeldt.

– Vi må bare forholde oss til det som er gjort av faglige vurderinger der.

Vil gjøre teoriene til skamme

Etter at flere store kontrakter har falt på plass i løpet av de siste månedene, skal oppstart av gruva ikke være langt unna. Rushfeldt er forberedt på at det kan bli aksjoner da.

– Det regner jeg med. De har jo lova det, så det må de holde. Men jeg ser ikke at vi skal hisse oss opp, sier han.

– At folk får lov til å uttrykke synspunktene sine i noenlunde ordnede former må samfunnet akseptere. Vi må bare finne oss i det og drikke kaffe mens det pågår. Jeg håper bare at folk oppfører seg bra mot hverandre, at det ikke blir noe klammeri. Så får man ta det rolig og trekke pusten i akkurat den tida.

Nussir-direktøren frykter ikke for at aksjoner vil ødelegge for gruvedrifta.

– Jeg ser fram til at vi er i gang, kan vise oss fram og at alle disse teoriene blir gjort til skamme.

Natur og ungdom har aksjonsworkshop i Repparfjord.

Aksjonscampen drar klare paralleller til Alta-aksjonen, der mange fra blant annet det samiske samfunnet kjempa for å stanse utbygginga av et vannkraftverk over Altaelva.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Woie i Natur og ungdom presiserer at de egentlig ikke ønsker at det skal bli noe av en lenkeaksjon.

– Vi vil at prosjektet ikke skal få penger og støttespillere nok til at det skal bli mulig å sette i gang gruvedrift, sier hun.

Men den dagen gruva skulle starte opp, så er Natur og ungdom klare.

– Vi er for uenige om konsekvensene for reindrifta og Repparfjorden er akseptable eller ikke.

Natur og ungdom på aksjonscamp i Repparfjord.

Natur og ungdom ser helst at gruva ikke får stablet all finansieringen på plass, slik at de slipper lenkeaksjon. Men må de, så må de.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK