Ny kamp om asylmottak i Alta

Kommunestyret i Alta vedtok i høst at det ikke blir noe asylmottak i et nedlagt hotell i Bossekop i Alta. Men nå bekrefter hotelleieren til NRK at han har klaget inn saken til Fylkesmannen.

Asylmottak

Tidligere Nordlys hotell i Bossekop i Alta er ønsket omgjort til et stort asylmottak, men kommunestyret stemte nei til det. Nå er skane klaget inn til Fylkesmannen i Finnmark.

Foto: André Bendixen/NRK

Dermed er det duket for omkamp i asylsaken i Alta. Eieren av Nordlys hotell i Bossekop i Alta, Tor Arne Pettersen, ønsker nemlig å etablere et asylmottak i det nå nedlagte hotellet.

Men, etter en langvarig debatt rundt asylmottaksetableringen stemte flertallet i kommunestyret nei til en sentralisert bosetting av asylsøkere, og dermed nei til dispensasjon til bruksendring av hotellet.

Det er dette vedtaket hotelleieren nå har klaget inn til Fylkesmannen i Finnmark. Det var Altaposten som først omtalte denne saken.

– Ingen kommentar

Hotelleier Pettersen ønsker ikke kommentere saken utover at han bekrefter at han har sendt inn en klage.

Tidligere har Fylkesmannen gitt medhold til klager (Nordkapp Vandrerhjem) etter at Nordkapp kommunestyre vedtok å ikke etablere asylmottak. Dermed må Nordkapp nå etablere asylmottak mot sin vilje.

– Blir overrasket

Varaordfører Ronny Berg var med på flertallet som stemte nei til sentraliserte asylboliger

Varaordfører Ronny Berg var med på flertallet som stemte nei til sentraliserte asylboliger.

Foto: Robin Mortensen

Varaordfører i Alta, Ronny Berg (Frp), tror imidlertid ikke Fylkesmannen vil overprøve vedtaket fra Alta kommune.

– Jeg blir rett og slett overrasket hvis fylkesmannen overkjører oss, sier Berg.

Han utdyper:

– Det kommunestyret i Alta har sagt nei til, er en dispensasjon til bruksendring av et nedlagt hotell. Vi har ikke sagt nei til asylsøkere. Det er ikke snakk om en nyetablering av et asylmottak. Vi har et asylmottak i Alta i dag, og asylsøkerne her bor spredt rundt i kommunen i en såkalt desentralisert modell. Og det er en slik desentralisert modell vi ønsker i vår kommune, sier Berg.

Varaordføreren legger til at det også er mulig å prøve saken videre inn til departementet for en endelig avgjørelse, dersom Fylkesmannen overprøver vedtaket i Alta kommune.

– Først må vi vente og se hva fylkesmannen sier. Men det ville være rart om ikke Alta kommune får medhold, sier Berg.