Kjøper overvåkingsfly til 10 milliarder: – Flyr for høyt for fiskerioppsyn

Norges nye overvåkingsfly Poseidon 9-8A er ikke egnet for å kontrollere at norske og utenlandske fartøy fisker lovlig i Barentshavet, mener forsvarsanalytiker.

Poseidon P-8A

KRITISK: Både Senterpartiet, Kristelig folkeparti, Venstre og Kristelig folkeparti har vært kritisk til regjeringens kjøp av nye overvåkingsfly. (Foto: Boeing)

Foto: Jeremiah Scott

De nye flyene til 10 milliarder kroner skal om fem år overta etter Orion-flyene. Orion-flyene holder oppsyn med fiskefartøy i Barentshavet, og har dette som en av sine viktigste oppgaver.

– Denne situasjonen vi har hatt i alle år med Orion som flyr på 200 meter over fiskefeltene, den vil stort sett forsvinne. De nye flyene vil fly mye høyere. Det er det de er konstruert for. Det er et stort problem, sier John Berg.

militæranalytiker John Berg

Tidligere major og militæranalytiker John Berg mener at det er både mer tjenlige og billigere fly på markedet

Foto: NRK

Helt siden 1960-tallet har Luftforsvarets Orion propellfly drevet fiskerioppsyn fra sin base på Andøya. Regjeringa har gått inn for å erstatte flyene med spesialversjoner av Boeing 737 jetfly, som brukes som passasjerfly av både Norwegian og SAS. Flyene opererer i opptil 12 500 meters høyde.

– Stortinget ikke informert

Stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Finnmark Geir A. Iversen sier at Stortinget ikke har vært informert om hvordan de nye flyene Poseidon P-8A vil fungere for fiskerioppsyn.

– Nei, det kjenner jeg ikke til at man har fått slike opplysninger som nå kommer fram, sier Iversen.

– Hvordan vil du håndtere denne saken?

– Nå må vi eventuelt få saken til Stortinget på nytt.

Geir Iversen

Stortingsrepresentant for Senterpartiet i Finnmark Geir Adelsten Iversen sier at han vil vurdere å ta saken opp i Stortinget.

Foto: PETER MYDSKE

Senterpartiet, Venstre og SV har i Stortinget stemt imot flykjøpet. Hvert fly koster to milliarder kroner. Mindretallet har ment at det både har vært gitt for lite informasjon, og at retningslinjer for slike store kjøp ikke er fulgt.

– Billigere og mere tjenlige fly på markedet

John Berg, som i en årrekke har vært medarbeider i det anerkjente internasjonale fagtidsskriftet Jane Defence Weekly, mener at det er langt mer tjenlige og billigere fly på markedet enn Poseidon P-8A.

– Vi burde ha valgt et mindre fly med antiubåtsystemer og overvåkingssystemer beregnet på lave høyder sånn som Orion har. Da kunne vi for eksempel valgt det svenske Swordfish. Det koster bare halvparten å drifte og bare 70 prosent av Poseidon i anskaffelse.

Luftforsvaret ikke enige i kritikken

Oberst Torgeir Aas, brukerkontakt i Luftforsvaret er ikke enig i at de nye flyene ikke egner seg til fiskerioppsyn.

– Det er riktig at de nye overvåkningsflyene kan fly opp til 12 500 meters høyde, men de er fullt kapabel til også å fly lavt. Norge vil med de nye Poseidonflyene dekke kystvaktoppdrag og fiskerioppsyn og andre militære oppdrag, på tilsvarende måte som Orion utfører i dag ,sier Aas og utdyper:

– Flyet er en modifisert 737, slik at den skal kunne operere både i lav og stor høyde.

Seniorrådgiver Olav Lekve i Fiskeridirektoratet henviser til Kystvakta for kommentarer. Spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet skriver i en e-post at departementet takker nei til å kommentere.