Hopp til innhold

Kjønnsforskjellen størst i nord

Forskjellen mellom kjønnenes utdanningsnivå øker, i mange kommuner er andelen høyt utdannede kvinner mer enn dobbelt så stor som andelen menn, viser Statistisk sentralbyrås indikatorer for kjønnslikestilling. Av de 20 kommunene der kjønnsforskjellen er størst, ligger 14 kommuner i Nordland, Troms eller Finnmark. Åtte av de 14 er finnmarkskommuner.