Kjemper for jobben: – Jeg mistet jobben fordi jeg var «brysom»

Denne uka har en tidligere bussjåfør og verneombud stått steilt mot Boreal etter det han hevder er usaklig oppsigelse. Boreal mener de har gjort det som er mulig for å komme sjåføren i møte.

Stig Andersen og Runar Homble - boreal

Bussjåfør Stig Andersen (t.v.) har stevnet Boreal Buss for retten for usaklig oppsigelse. Her sammen med sin advokat Runar Homble.

Foto: Allan Klo/NRK

– En arbeidsgiver som ikke gir verneombudet tilstrekkelig tid til å utføre sin lovpålagte oppgaver, bryter arbeidsmiljøloven.

Ordene tilhører bussjåfør Stig Andersens advokat Runar Homble, som i retten i dag ga Boreal det glatte lag for å ha sviktet sine plikter som arbeidsgiver.

Han viste til flere elementer i arbeidsmiljøloven, og hevdet et av landets største selskaper innenfor persontransport hadde sviktet på en rekke vesentlige punkter som handler om vern av ansatte.

Stig Andersen har jobbet som bussjåfør for Boreal i en årrekke, og de siste årene hatt verv som verneombud. Han mener selv at han mistet jobben fordi han ble oppfattet som «brysom» av arbeidsgiveren.

Krevende turnuser

Ved et tilfelle satte Boreal opp krevende turnuser var i strid med arbeidsmiljøloven. Andersen benyttet seg da av regelverket, og stanset turnusen. Etter dette antydet Boreal at Andersen kunne bli erstatningspliktig. I retten kommenterte Andersens advokat Runar Homble saken slik:

– Her gjør altså verneombudet sin plikt, og stanser en turnus som påfører sjåførene store belastninger. I stedet for at bedriften tar verneombudets kritikk til seg, og faktisk gjør noe med det, går bedriftsledelsen ut og sier at de vurderer å kreve erstatning av det samme verneombudet, sier Runar Homble.

Varsler ble ikke tatt på alvor

Andersen hevdet i retten at han ved flere anledninger varslet om kritikkverdige forhold ved selskapets avdeling i Honningsvåg, og da i særdeleshet arbeidsmiljøet. Han skal ha forsøkt å få arbeidsgiver til å ta tak i dette, uten å lykkes.

Han forsøkte også å få frigjort tid til å gjøre sine plikter som verneombud på en skikkelig måte. Dette skjedde i et møte med daglig leder for Boreal Buss.

– Jeg ba Per Hansen om tillatelse til å bruke ti prosent av arbeidstiden, det vil si tre og en halv time i uka, til å røkte min funksjon som verneombud. Han bare lo av meg, og med en håndbevegelse avfeide han hele greia, sa Andersen i retten.

Oppsigelse

Boreal hevder på sin side at de sa opp Andersen etter langvarige samarbeidsproblemer. Dråpen kom da bussjåføren sendte to mailer i mai, der han kom med skarp kritikk av ledelsen. Dette har Boreal valgt å behandle som illojalitet, og sagt opp Andersen.

– Jeg oppfattet denne mailen som ett hundre prosent illojal, sa leder for Boreal Buss, Per Hansen i retten.

I sin forklaring hevdet han at Andersen ikke ville rette seg etter normal folkeskikk på en arbeidsplass.

– Boreal har brukt store ressurser på å løse dette. Vi ga ham flere sjanser, men mailene var et brudd på de etiske retningslinjene. Vi hadde ikke noe valg, fortsatte Hansen.

Støtte fra kolleger

I retten fikk imidlertid Andersen støtte fra 17 bussjåfører, som kunne fortelle at han tok kampen på vegne av andre mot en bedrift som hadde skapt en fryktkultur for å si ifra om kritikkverdige forhold.

Boreals advokat, Juha Seppola fra NHO Troms og Svalbard, viste i sitt sluttinnlegg til at Boreal har flere personalsaker på Andersen.

– I tillegg er det gjort en utredning av eksterne konsulenter, som konkluderer med at det ikke foreligger mobbing av ansatte, slik han hevder.

– Vil ikke forhandle

– Før oppsigelsen gjorde selskapet flere forsøk på å komme til enighet med ham, men ble avvist hver gang. Andersen er blitt tilbudt etterlønn og det har vært gjennomført forhandlinger, til ingen nytte, sa Seppola.

Boreal krever full frifinnelse og tilkjennelse av saksomkostninger.
Andersen krever jobben tilbake, tilkjennelse av saksomkostninger samt erstatning fastsatt av retten.