Kirkenes-bru bygges i Tyskland

Bøkfjordbrua blir 284 meter lang. Selve stålarbeidet skal ferdigstilles på et tysk verksted, og entreprenøren ser på muligheten for å frakte hovedspennet på 120 meter fra Tyskland til Kirkenes. Etter at brua er fraktet til Elvenes høsten 2016, starter sluttarbeidet på stedet. Høsten 2017 skal hele den nye vegstrekningen på E105 mellom Hesseng og Storskog i Sør-Varanger være ferdig.