Hopp til innhold

Kinesere vil lete etter hemmeligheter i arktisk DNA

DNA-et til arktiske arter kan avsløre hvordan organismer kan vokse uten lys eller overleve ekstrem kulde.

DNA-prøver

Forskerne ved Svanhovd, skal sammen med kinesiske forskere undersøke arktiske gener.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Kinesiske forskningsinstitusjoner har inngått et samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi. På forskningsstasjonen Svanhovd i Pasvikdalen skal kinesiske og norske forskere analysere DNA fra arktiske arter.

Snorre Hagen, forskningssjef ved forskningsstasjonen Svanhovd i Pasvikdalen, mener samarbeidet kan være grunnlag for veldig mye spennende.

– Det er ganske bredt. Ett element er at vi er interessert i å finne tilpasninger eller egenskaper hos nordlige organismer som kan være nyttig i en eller annen bioøkonomisk sammenheng, enten det er i medisin, industri eller landbruk.

Snorre Hagen

Forskningssjefen på Svanhovd, Snorre Hagen, tror genforskningen kan være nyttig for framtidig matproduksjon.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Klimakrise og matproduksjon i verdensrommet

Forskningssjefen tror genforskningen kan være nyttig innen matproduksjon, men ikke bare her på jorden.

– La oss si et tenkt eksempel hvor vi studerer organismer som lever i lite lys under isen i nord. Kanskje det kunne være utgangspunkt i videre studier på hvordan man dyrker mat i rommet eller i dårlig lysforhold? Det er neste mulig å tenke litt science fiction på de her tingene, sier Hagen.

Ifølge han vil genforskningen også kunne være til hjelp med de fremtidige utfordringene som klimaforandringen vil medføre.

– Nordområdene er jo der klimaendringene skjer raskest, og hvor konsekvensene kan være spesielt store. Derfor ønsker vi å bruke genetikken som et verktøy for å lære mer om organismer som bor her oppe, og hvordan de responderer på klimatisk endring.

Hagen tror den økte kunnskapen kan gi bedre forvaltning for å bevare økosystemet i nord for framtiden.

Anne Wikan

Anne Wikan, stasjonsleder ved Svanhovd, tror de norske og kinesiske forskerne vil komplimentere hverandre.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Sammen blir dette dynamitt

Forskningssamarbeidet med de kinesiske institusjonene er støttet fra begge land. De beregner at de vil få omtrent 70 millioner kroner over 4 år. Den norske støtten skal brukes i Norge, og den kinesiske skal brukes i Kina.

Stasjonsleder ved Svanhovd, Anne Wikan er fornøyd med å få finansiering til prosjektet.

– For Svanhovd, og for enhver forskningsstasjon, så er det jo alltids finansiering som må ligge til grunn. Når man nå får inn nye friske midler som man gjør her, så gir det uante muligheter både for oss og for kineserne.

Wikan mener at begge partene vil tjene på prosjektet.

– Vi har jo supplerende kompetanse på hver våre områder. Vi er små og kan våres områder, og Kina er stor og kan sine områder, så sammen tenker jeg at dette blir dynamitt, konstaterer stasjonslederen.

Krill fra Barentshavet

Snorre Hagen forteller at dyr som lever under polisen, kan gjennom sine gener gi svar på hvordan matproduksjon i verdensrommet skal fungere.

Foto: Picasa 3.0