Katastrofal sesong for Norges mest truede fugl

I hekkeområdene på Finnmarksvidda var det fortsatt full vinter mot slutten av juni. Dermed fikk bare to dverggås-unger leve opp i sommer.

Dverggås

TILBAKESLAG: Dverggåsa er kritisk truet av utryddelse, men en stor internasjonal satsing har gitt vekst i bestanden. Årets sesong ble en nedtur.

Foto: Knut-Sverre Horn

Dette er den dårligste hekkesesongen som er registrert for dverggåsa, som er kritisk truet i Norge.

– Vi hadde en lignende situasjon i 2000. Da var det også bare ett kull. Men da var dverggåsbestanden enda lavere enn i dag, så prosentvis er årets ungeproduksjon den dårligste, sier Ingar Jostein Øien, fagsjef i Norsk Ornitologisk Forening.

Mange hekkefugler

Utgangspunktet for årets hekkesesong var lovende: På rasteplassene ved Porsangerfjorden, der dverggjessene feiter seg opp før de drar inn til hekkeområdene på vidda, ble det i vår registrert nærmere 40 par.

– Det er det høyeste antallet vi har registrert noen gang. Vi har jo hatt en positiv bestandsutvikling i nærmere ti år. Men ut fra hvor mange mulige hekkepar vi hadde, var det en katastrofalt dårlig hekkesesong, sier Øien.

Dverggås

Hannen holder vakt, mens hunnen feiter seg opp. Nærmere 40 dverggås-par var klar til hekking i år, men den kalde sommeren ødela alt.

Foto: Tomas Aarvak, NOF

Det elendige sommerværet er trolig årsaken.

– Vi var folk som var inne i hekkeområdene rundt 20. juni, og det var full vinter fortsatt. Vi antar at mange fugler ikke har gått til hekking, og at de som gikk til hekking raskt ble tatt. Når det er mye snø, er det også lett for rev og andre rovdyr å finne reirene.

Skutt i Russland

Dverggjess som ikke får fram unger, løper en stor risiko for å bli skutt under trekket. Det skyldes at barnløse fugler flyr en lang og farlig omvei via Sibir før de kommer til overvintringsområdet i Hellas. De fuglene som produserer unger, flyr strake veien via Ungarn til Hellas.

– Den vestlige trekkruta er veldig mye tryggere enn den østlige gjennom Russland og Kasakhstan. Der foregår det veldig intensiv jakt nå på høsten. Sist hekkingen slo feil, mistet vi en tredjedel av de voksne hekkefuglene under trekket, sier Øien.

Ingar Jostein Øien

Ingar Jostein Øien i Norsk Ornitologisk Forening har fulgt norske dverggjess i mange år.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Han er usikker på hvor store konsekvenser årets dårlige sommer får på lang sikt.

– Bestanden er fortsatt så liten at den ikke tåler mange sånne hekkesesonger. Vi antar at den greier å bygge seg opp igjen hvis vi får en normal produksjon og noen gode produksjonsår.

Internasjonal millionsatsing

Norske myndigheter bruker omkring 3 millioner kroner i året på tiltak for å berge dverggåsa, opplyser Morten Ekker i Miljødirektoratet. Direktoratet og Norsk Ornitologisk Forening er med i et omfattende internasjonalt samarbeid for å sikre trekkruta, verne rasteområder og motvirke ulovlig jakt.

– Men det som gir seg størst utslag er at Statens naturoppsyn driver med uttak av rødrev i kjernehekkeområdet for dverggåsa. Det gjør at flere dverggåspar lykkes med hekkinga, slik at man unngår den farligste trekkruta, sier Øien.

Dverggås i munningen av Altaelva

Vekst i bestanden har gjort at dverggåsa er observert flere steder. Disse er fotografert i munningen av Altaelva i 2016.

Foto: Ken Gøran Uglebakken / SNO

Nyheter fra Troms og Finnmark