Kartlegger arbeidsulykke på Goliat

Tilstanden til mannen som ble hardt skadd på Goliat-riggen lørdag beskrives som alvorlig, men stabil. Mannen i slutten av 40-årene er en av 33 ansatte ved Apply Sørco som nå jobber på riggen, som ligger nordøst for Hammerfest. Eni Norge har etablert en granskningsgruppe som sammen med politi og Petroleumstilsynet skal kartlegge hendelsesforløpet. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Dette skriver Stavanger Aftenblad.