Hopp til innhold

Kartlegger alternativ behandling

Tromsø-forskere kartlegger hvor mange sykehus som tilbyr pasientene sine alternativ behandling.

Flere og flere bruker alternativ behandling, viser flere  undersøkelser . Spørsmålet er om norske sykehus henger med.

For syv år siden kunne  hvert fjerde norske sykehus tilby sine pasienter alternativ behandling i tillegg til den skolemedisinske. Nå skal forskere i Tromsø finne ut om dette har endret seg.

- Viktig undersøkelse

- Undersøkelsen er viktig for å følge utviklingen av bruk av alternativ behandling på helseinstitusjonene og se på hvilke faktorer som medvirker til at institusjonene tilbyr dette, sier forsker Laila Johansdatter Salomonsen til NIFAB.no .

- Dessuten blir det viktig å få vite hvilke pasientgrupper som mottar behandlingen.

Mangler kunnskap

Salomonsen er prosjektansvarlig ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin. Hun mener det ikke finnes nok kunnskap på dette feltet.

- Hva blir tatt inn i sykehusene av alternativ behandling uten at det er formalisert på noen måte? Vi har sett at både holdninger og bruk av alternativ behandling har endret seg de siste årene, men hvilke følger har dette hatt for hvilke behandlinger som tilbys? Det er spørsmål vi må finne svar på, sier Salomonsen.

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom forskerne fra Tromsø og forskere fra København.