Kan tape millioninntekter

Måsøy kommune kan gå glipp av store inntekter om vindkraftprosjektet i Snefjord skrinlegges.

Gudleif Kristiansen

Varaordfører Gudleif Kristiansen (Sp) ønsker seg vindkraftverket i Snefjord.

Foto: Allan Klo

– Om vindkraftverket skrinlegges er det synd for oss. Da taper vi inntekter, og det har vært snakk om åtte millioner kroner i året. Det skulle være inntekter fra første spadestikk. Så store penger betyr mye for oss, sier varaordfører Gudleif Kristiansen (Sp) i Måsøy kommune.

Finnmark Kraft vurderer å skrinlegge vindkraftverket i Snefjord i Måsøy kommune i Vest-Finnmark. Dette på grunn av kraftige protester fra lokale beboere og hyttefolk på Rolvsøy.

Øya var tenkt som erstatning for tapt reinbeiteland på fastlandet.

Snefjord vindkraftverk kan få cirka 50 vindmøller. Parken er planlagt på høydedragene på Snefjordhalvøyas sørlige og østre del. Veien til anlegget blir fra Snefjord, mens nettilknytningen blir til eksisterende stasjon i Snefjord.

Gunnarnes, Rolvsøy

Gunnarnes på Rolvsøy. Her er protestene høylytte mot at øya skal bli nytt reinbeiteområde.

Foto: Allan Klo/NRK

Satset på arbeidsplasser

Varaordfører Kristiansen vet ikke helt hva kommunen kan gjøre for å berge prosjektet.

– Jeg har ikke fått snakket med Finnmark Kraft ennå. Dette er jo trasig, for vi har ikke så mange arbeidsplasser i kommunen. Her så vi muligheter, sier han.

Selv om lokalbefolkningen på Rolvsøy hadde godkjent øya som nytt beiteområde, er ikke Kristiansen sikker på om det heller hadde løst saken så lett.

– Det er litt mer komplisert enn som så. Rolvsøy er ikke lagt ut som beiteområde. Saken måtte i så fall til Kongen i statsråd. Det er også gjort undersøkelser på Rolvsøya, men slik jeg forstår egner den seg ikke så godt for reinbeite, sier han.

Klemet Amund Eira

Nestleder Klemet Amund Eira i reinbeitedsitrikt 16.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Må ikke gi seg

Fra reinbeitedistrikt 16 møter Finnmark Krafts resignasjon med forundring.

– Det er trasig hvis Finnmark Kraft gir seg så lett. Det blir for lettvint å gi opp bare når noen sier «bø», sier nestleder Klemet Amund Eira.

– Kommunestyret må presse litt på. Dem har jo ikke annen næringsvirksomhet, så dette skjønner jeg ikke, fortsetter han.

Eira synes Rolvsøy er et godt forslag, men erkjenner at han ikke har undersøkt beiteforholdene. Protestene fra lokalbefolkningen på Rolvsøy mener han er ubegrunnet.

– Jeg kan skjønne protestene fra dem som ikke har opplevd rein på beite før, men det er ikke noe å være redd for. Men klart, blir det mye rein og den går i hagene til folk, da blir rabalder. Det er forståelig, sier han.

Åpen for dialog

Hvor mange rein det eventuelt er snakk om å flytte til Rolvsøy kan ikke nestlederen svare på. Det avhenger av hvor mye beiteland som går tapt og som må erstattes, forklarer han.

Et annet alternativ er den mindre øya Hjelmsøy.

– Vi er åpne for andre alternativer også, selvfølgelig. Å være åpen for dialog er viktig. Slik fungerer samfunnet. Vi kan jo ikke bare tenke på oss selv, men hele samfunnet, sier Eira.

Vindturbiner

Finnmark Kraft planlegger cirka 50 vindmøller på Snefjordhalvøya.

Foto: Kjell Herskedal, Herskedal, Kjell, Kjell Herskedal / Scanpix