Kan ta med seg gigantisk ekstraregning inn i det nye storfylket

Finnmark fylkeskommune tapte rettssaken mot transportselskapet Boreal. Dermed kan de ta med seg en ekstraregning på 100 millioner kroner når de slår seg sammen med Troms.

Jo Inge Hesjevik

Høyres gruppeleder på fylkestinget, Jo Inge Hesjevik, mener Finnmark fylkeskommune ikke har vært profesjonelle nok. Det har derimot Boreal. Og det må fylkeskommunen betale for, mener Hesjevik.

Foto: Stian Strøm / NRK

For nå er det klart. Høyesterett har satt ned foten for å ankebehandle saken mellom Boreal sjø og Finnmark fylkeskommune. Det betyr i praksis at fellesskapet må ut med en enorm sum for å dekke pensjonsutgiftene til Boreal Sjø.

– Vi ser at det kommer til å koste Finnmark fylkeskommune mye. Vi har ikke vært profesjonelle nok. Boreal har vært mer profesjonelle, og det kommer Finnmark til å betale for, sier Jo Inge Hesjevik, Høyres gruppeleder på fylkestinget.

Han sikter til den uheldige prosessen som førte til at fylkeskommunen tapte rettssaken mot Boreal.

Skuffet fylkesordfører

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) sier smellen kan gå utover tjenestetilbudet i fylkeskommunen, som blir slått sammen med Troms fra 1. januar 2020.

– Det kan det vel hende vi må vurdere, sier Vassvik.

Aps gruppeleder på fylkestinget, Remi Strand, ønsker ikke å spekulere i hvilke konsekvenser ekstraregningen får for den nye storregionen

– Mitt utgangspunkt er at Finnmark fylkeskommune består som egen enhet, og at det er vi som må forholde oss til dommen. Så får vi gjøre det så lenge vi har myndighet. Deretter vil det gå over som en del av den samla gjelda i den nye fylkeskommunen, sier Strand.

Ragnhild Vassvik i fylkestinget i Finnmark

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) er skuffet etter at Finnmark fylkeskommune ikke fikk prøvd saken mot Boreal i Høyesterett.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Deretter vil det gå over som en del av den samla gjelda i den nye fylkeskommunen.

Remi Sagen

Usikkerhet i Troms

Gruppeleder i Troms Frp, John Karlsen, mener hele saken er trasig og burde vært unngått.

– Jeg håper og tror at vi får en effektiviseringsgevinst ved å slå sammen Troms og Finnmark, slik at det ikke vil ramme de viktige tilbudene i fylket vårt, som skole og vei, mener Karlsen.

Kari Anne Opsal

Kari-Anne Opsal fra Troms Ap mener det er for tidlig å si hvordan ekstraregningen på opp mot 100 millioner kroner vil slå ut for den nye storregionen.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Det er for tidlig å si hvordan dette vil påvirke oss. Men det er jo slik at fylkene har hatt både større og mindre utgifter enn 100 millioner kroner før, supplerer Ap gruppeleder i samme fylke, Kari-Anne Opsal.

For å finne årsaken til fylkeskommunens kjempesmell må vi tilbake til desember 2006. Da ble en ny 10-årig kontrakt om ferge- og hurtigbåtruter i Finnmark vedtatt av fylkespolitikerne. Arbeiderpartiet og SV kom samtidig med et benkeforslag om å stille krav til Boreal om nye og dyrere pensjonsavtaler for selskapets ansatte.

Det er for tidlig å si hvordan dette vil påvirke oss.

Kari-Anne Opsal

Rundt 100 millioner?

Det er et stort sprik i hvor mye penger det er snakk om. Finnmark fylkeskommune har beregnet kostnaden til å ligge på 35 millioner kroner. Anne Marie Due, Boreals advokat, har en annen oppfatning.

– Boreal har vært veldig forsiktige med å oppgi konkrete tall. Men det kan godt bli mellom 50 og 100 millioner kroner.

Advokat Anne Marie Due.

Boreals advokat Anne Marie Due tror fylkeskommunen kan måtte punge ut opp mot 100 millioner kroner.

Foto: NRK

Finnmark fylkeskommune fikk opprinnelig medhold i tingretten. Boreal Sjø anket, og lagmannsretten ga selskapet medhold.

Siden Høyesterett har avvist fylkeskommunens anke, er dommen rettskraftig. Som tapere i saken må de også ut med 3,6 millioner kroner i saksomkostninger til Boreal.