Kan skrinlegge digert vindkraftprosjekt

Finnmark Kraft vurderer om de skal legge ned et stort vindkraftprosjekt i Snefjord. Det etter at de gikk bort fra forslaget om erstatningsbeite for rein på Rolvsøy i Måsøy kommune.

John Masvik

Administrerende direktør John Masvik i Finnmark Kraft, sier de nå ser på andre løsninger i denne saken.

Foto: Pressebilde

For en tid tilbake foreslo Finnmark Kraft å tilby reinbeite på Rolvsøy i Måsøy kommune, til reineiere som ble rammet av vindkraftutbyggingen i Snefjord reinbeitedistrikt som ligger i samme kommune.

Forslaget gjorde at det kom kraftige protester fra lokale beboere og hytteeiere på Rolvsøya. Protester som nå fører til at det ikke blir rein på Rolvsøy likevel.

Det kan også føre til at hele vindkraftprosjektet skrinlegges.

– Vår oppfatning av dette prosjektet er at det får store konsekvenser for en berørt siida. Får vi ikke til en enighet så vil det vurderes å rett og slett bare legge ned hele prosjektet, bekrefter administrerende direktør John Masvik i Finnmark Kraft.

Landsdelens største

Vindkraftprosjektet blir etter planen landsdelens største med 50-60 turbiner på et totalt areal på 20 kvadratkilometer. Kostnadsrammen på prosjektet er på 1,5-2 milliarder kroner, og skulle etter planen være klart i 2020.

– Du kan ikke si noe nærmere om hvordan løsninger dere ser for dere nå?

– Nei. Det må vi diskutere med berørt siida om det finnes noen andre muligheter. Det får vi som sagt heller komme tilbake med, sier Masvik.

Ikke noe alternativ likevel

– Vi har besluttet nå at Rolvsøya ikke er noe alternativ som erstatningsbeite for den berørte siidaen i forbindelse med Snefjord vindkraftverk, forteller Masvik.

Han sier at beslutningen kom etter at Finnmark Kraft gjennomførte et folkemøte på Rolvsøy for en stund tilbake.

– De tilbakemeldingene som kom fra øyas befolkning var et helt klart nei, og det velger vi å respektere nå. Vi forsøker heller å gå videre med andre løsninger, sier Masvik.

Er fornøyde

Rolvsøy, Måsøy kommune

Innbyggere og hytteeiere på Rolvsøya er fornøyd med Finnmark Krafts beslutning.

Foto: NRK

På Rolvsøya er de lettet over at Finnmark Kraft nå går bort fra forslaget om å tilby reinbeite på Rolvsøya for reineiere med beite i Snefjord. Leder av Rolsvøy Velforening, Bjørn Mathisen er svært fornøyd.

– Det er klart det at alle med tilknytning til Rolvsøya er nå veldig lettet over at denne saken fikk dette utfallet. Det var ikke uventet, men man er ikke sikker før man får et klart svar, sier Mathisen.

– Det er ikke motstand mot det samiske som ligger bak her?

– Nei. Vi har et ønske om å bevare øya som et refereansested for hvordan naturen er uten inngripen fra reindrifta. Vi synes også det er tvilsomt å føre en ny dyreart ut dit, ettersom Rolvsøya har aldri vært reinbeitedistrikt, sier Mathisen.