Kan ha krevd for høy fergepris

De reisende på ferjestrekninga Grytøy-Bjarkøy kan i mange år ha betalt for høy billettpris, sier passasjer Helge Gideonsen til Harstad Tidende. Han mener ferjestrekninga skulle vært plassert en takstsone lavere og dermed vært billigere. Daglig leder i Troms fylkestrafikk, Kurt Bones, sier at det er opp til fylkeskommunen å bestemme takstsonen på en strekning, men vil vurdere om takstene for denne strekninga skal endres.