Vil ikke flytte familier fra rasfarlig fjell

Norges geologiske undersøkelser tror at det innringede området over bebyggelsen kan rase ut uten forvarsel.

Storhaugen

Lisa Pedersen(25) og Sten Terje Solbakken(29) bor sammen med barna sine rett under det rasfarlige fjellet. Det innringede området står i fare for å rase ut.

Foto: NRK

Likevel vil ikke politikerne i Kåfjord kommune i Troms i dag flytte de rundt 15 menneskene som i verste fall risikerer å få 11 millioner kubikkmeter fjell i hodet.
I stede vil Kåfjord kommune få utarbeidet rasfarevurderinger for alle berørte eiendommer i dette området og i Kåfjorddalen. Disse vurderingene skal være ferdig innen utgangen av august 2012.

Ustabile steinblokker

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har undersøkt fjellet og i rapporten fra NGU heter det:

«NGU identifiserte to objekter (Storhaugen i Kåfjord Kommune og Brosmebakktuva i Tromsø Kommune) som hver har små ustabile blokker ytterst på fjellsidene. Volumene til disse blokkene anslås å være mellom 5000-20 000 m3. NGU vurderer disse blokkene til å være så ustabile at de kan falle ned i løpet av rimelig kort tid. Den enkelte kommune anbefales å følge disse små objektene opp videre.»

Storhaugen

De gule strekene markerer sprekkdannelsen i Storhaugen

Foto: NGU

LES OGSÅ:


Etterkommer ikke flyttekrav

I dag diskuterte formannskapet i Kåfjord kommune saka og vedtok at kravet om flytting foreløpig ikke skal etterkommes.
Beboerne i området som er mest utsatt for et ras krever i et brev til kommunen å bli flyttet fra området.

I et brev skriver de blant annet at man siste åra har registrert økt aktivitet av steinskred og steinsprang fra fjellet. Dessuten har sprekken i fjellet Storhaugen utvidet seg betydelig de siste åra.

En stor påkjenning

– Vi opplever nå en hverdag som er preget av usikkerhet og redsel. Vi anser ikke hjemmene våre som trygge, skriver de i brevet.

Beboerne i området mener at det er uforsvarlig å utsette voksne og barn for en slik påkjenning over år.

Irene Pedersen bor sammen med familien sin rett under det rasfarlige fjellet.
– Jeg har forståelse for at kommunen ikke vil flytte folk nå fordi det vil koste mye penger. Likevel må man skjønne at det er ekstremt vanskelig for oss å leve under slike usikre forhold. Vi må huske at vi også snakker om familier med små barn, sier hun.