Hopp til innhold

Statoil kan droppe ilandføring til Nordkapp

Det var ellevill jubel blant politikere og næringslivsfolk da Statoil fortalte om planene om ilandføring på Veidnes i Nordkapp i februar.

veidnes i Nordkapp

Det skal bores fire nye letebrønner som blir veldig avgjørende. Dersom det ikke blir gjort nye oljefunn, spøker det for ilandføring fra Castberg-feltet, sier direktør Erik Strand Tellefsen.

Foto: Kai-Erik Bull

Selskapet annonserte i februar at anleggsarbeidet på Veidnes vil kunne gi 600 arbeidsplasser innen et par år, og 40 permanente arbeidsplasser når drifta er i gang.

Dette står ikke Statoil lenger fast på, sier direktør for feltutvikling i Nord-Norge, Erik Strand Tellefsen.

Statoil sier nå at mulighetene er blitt svekket for ilandføring av olje fra Castberg-feltet i Barentshavet til en terminal i Nordkapp.

– Vi valgte den løsningen i februar og hadde ikke tenkt å se oss tilbake. Men nå ser vi at det blir reduksjon i reservene, noe økning i kostnader og den skatteendringen som fikk begeret til å renne over, som nå gjør at vi må ta en revurdering, sier han.

Feiret for ilandføring i nord

Kristina Hansen

Det var ellevill jubel blant politikere og næringslivsfolk da Statoil fortalte om planene om ilandføring på Veidnes i Nordkapp.

Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

Det var ellevill jubel blant politikere og næringslivsfolk da Statoil fortalte om planene om ilandføring på Veidnes i Nordkapp.

Ordfører i Nordkapp kommune, Kristina Hansen, sa den gang at ilandføring ville bety økt sysselsetting og større omsetting i kommunen.

Ilandføringen ble også hyllet av AP-nestleder Helga Pedersen:

– Arbeiderpartiet er opptatt av at når olje og gassvirksomheten kommer inn i nye områder så skal det gi store ringvirkninger til de regionene som er berørt. Vi har forventninger om at Skrugard-prosjektet også skal bidra til dette., sa Pedersen da nyheten om ilandføring kom i februar.

Avhengig av flere funn

Statoil vil føre oljen fra Skrugard/Havis til land i Nordkapp

Statoils konserndirektør for norsk sokkel, Øystein Michelsen, bekreftet ilandføring av Skrugard til Nordkapp i februar.

I dag er Statoil mye mer nøktern.

Det skal bores fire nye letebrønner som blir veldig avgjørende. Dersom det ikke blir gjort nye oljefunn, spøker det for ilandføring fra Castberg-feltet, sier direktør Erik Strand Tellefsen.

– Ja, da spøker det litt mer for ilandføring. Men vi har flere prospekter også som kan gjøre at vi revurderer. Vi drar fram alternativ løsning med lavere kapasiteter og lavere kostnader. Denne inkluderer ikke ilandføring til Veidnes, sier han.

– Det er store forventninger blant politikere og folk i Finnmark om at det skapes ringvirkninger. Hva betyr det for dere?

– Det er viktig og vi ønsker å være en god beboer i området vi opererer.

– Men du kan ikke garantere ilandføring?

– Nei, det kan jeg ikke. Det litt opp til geologien i området også, sier han.

Nyheter fra Troms og Finnmark