Hopp til innhold

Kan denne gørra få ned klimautslippene?

Kan vi få ned klimagassutslippene ved å spise dem? Forskere prøver å lage fiskefôr av CO2-utslipp, slik at du og jeg kan spise miljøproblemet til middag.

Alger

Alger som lever av CO₂ kan bli en miljøredder i framtida.

Foto: Malvin Eriksen / NRK

Ved Finnfjord AS i Lenvik i Troms tester de ut alger som spiser opp CO2-utslippene. Algene kan etterpå brukes som fiskefôr til laks, håper forskerne. Dersom teknologien fungerer i stor skala, kan algene bli brukt for å rense utslipp også andre steder.

Finnfjord AS er Norges 14. største forurenser av CO2.

– Bedriften slipper ut 300.000 tonn hvert år. Det er jo ikke veldig positivt å være så stor på utslipp. Men om vi klarer å gjøre noe med dette, vil det monne både lokalt og nasjonalt, sier prosjektleder Jo Strømholt.

Alger på Finnfjord AS

Alger som spiser opp CO₂-utslipp og senere blir til fiskefor. Det kan bli en måte å minske forurensingen på i framtida.

Foto: Malvin Eriksen / NRK

Kan bli milliardindustri

Finnfjord AS produserer ferrosilisium, som brukes i stålproduksjon. Ved å rense røyken fra de tre skorsteinene, fanger de microsilica som brukes i betongindustri og de har et eget dampdrevet kraftverk som gjenbruker varmen.

Nå skal enda mer hentes ut, midt mellom industrihallene står to store gjennomsiktige tanker med vann og bobler.

– Hvis du ser mot lyset der, så ser du at det beveger seg, sier marinbiolog Gunilla Eriksen og peker på små rusk som flyter rundt i tankene.

Det er mikroalgene som kan bli milliardindustri.

Kieselalgene er hentet ved iskanten. Disse algene er av en stor type, og ikke genmanipulert. Men mer vil ikke forskerne fortelle, annet enn at de er glupske på CO2.

Blir til mat

Forskerne tilsetter bare fosfat og LED-lys i mørketida. Industrirøyk virker kanskje ikke så fristende å få i seg, men resultatene så langt viser at algene ikke tar opp tungmetaller.

– De sier nei takk, vi tar kun den gode røyken og nitrogenoksiden, sier Hans Christian Eilertsen, professor ved UiT, Norges Arktiske Universitet.

Målet er at algene skal stå 100 ganger tettere i tankene enn i havet. Ei sentrifuge fjerner vannet fra de ferdige algene, og fôret kan serveres til oppdrettslaks.

Finnfjord

Finnfjord AS forsker på alger i håp om at en del av utslippene fra fabrikken kan nyttiggjøres.

Foto: Arild MOe / NRK

Flere skjær i sjøen

Så langt er prosjektet i pre-industriell fase. Til sommeren skal en tank på 300.000 liter testes ut. Om de gode resultatene fortsetter, er neste steg millionliterstanker som minner om sildoljetankene som tidligere sto langs kysten.

50 enorme tanker er målet. Et fiskeoppdrett rett ved smelteverket kunne fått levert fôr rett i merdene. Men det vil koste flere milliarder kroner.

– Om all CO₂-en som slippes ut fra Finnfjord smelteverk kunne brukes til fiskefôr, så vil det dekke kanskje åtte prosent av behovet. Man må opp i voldsomt store volum for at det skal være interessant, sier forskeren.

Men lykkes prosjektet, kan kanskje smelteverket en gang i framtida bli omdøpt til Finnfjord Smelteverk og Oppdrettsfôr.