– Har tatt mer fisk enn noensinne

2014 kan bli rekordår for smugling av fisk . Norges Kystfiskarlag krever nå kontroll av alle turistfiskere.

Smuglet fisk

Også i fjor gjorde Tollvesenet flere beslag enn i 2012. 1.690 beslag i løpet av 2013 utgjorde en økning på 14 prosent sammenliknet med året før. Nå viser tall fra Tollvesenet at 2014 trolig blir et nytt toppår i antall tonn ulovlig smuglet fisk ut over grensa i nord.

Foto: Tollvesenet

Utenlandske fiskesmuglere står for uttak avflere hundre tonn fisk i fjordene i Troms og Finnmark, hevder Norges kystfiskarlag.

Tall fra Tollvesenet viser at 2014 kan bli nytt rekordår i beslaglagt smuglerfisk.

– Vi gjør flere enkeltbeslag og også større enkeltbeslag i perioder. Samlet sett har vi nå tatt mer fisk enn noensinne på dette tidspunktet, sier Tom Olsen, som er avdelingssjef i Tollregion Nord-Norge.

Beslagene hittil i år gjør at det vil beslaglegges mer smuglerfisk i år enn i 2013.
I fjor ble det beslaglagt fem tonn på grensene i Troms og Finnmark.

– De nyttegjør ikke mye av fisken, for å si det slik. Så når vi har beslaglagt 2,3 tonn så er det langt flere tonn rund fisk de river opp av havet, sier Olsen.

Arne Pedersen

Lederen av Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, ønsker kontroll av alle turistfiskere.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

På bakgrunn av tallene fra Tollvesenet kan det være snakk om flere hundre tonn fisk som fiskes ukontrollert av utenlandske fiskere.

Det liker lederen av Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, dårlig.

– Nei, man må på en eller annen måte få oversikt over hva som faktisk fanges i rundvekt gjennom turistfiske. Vi har antydet som en løsning at utenlandske turister som kommer hit for å drive havfiske må kjøpe seg et havfiskekort på samme måte som man i da kjøper fiskekort i elven, sier Pedersen i Norges kystfiskarlag.