Kan bli uten E6 til nabofylket i 30 år

Bare et tidsspørsmål før Nordnesfjellet raser ut.

Nordnesfjellet

En laser på toppen av Nordnesfjellet måler hver dag avstanden til en refelktorplate som står på fjellpartiet som er i bevegelse.

Foto: Ørjan Bertelsen / Nordnorsk fjellovervåking

En flodbølge fra Nordnesfjellet i Nord-Troms kan i verste fall treffe land i en oppskyllingshøyde på 45 meter, dersom hele det ustabile fjellet løsner og går i fjorden.

Fylkesmannen i Troms har i lengre tid arbeidet med fjellet, hvor det ikke er et spørsmål om det kommer til å rase – men når.

NRK har tidligere skrevet om hvordan dette kan ramme de som bor i området.

Nå har Fylkesmannen i Finnmark også startet arbeidet med å forberede seg. Beredskapsavdelingen har sendt brev til departementet om hvordan de skal håndtere en slik katastrofe.

For hvis det går skikkelig galt, så kan milevis med landskap og vei bli skylt bort. Landskapet kan endre seg og det vil ta lang tid å bygge ny vei.

Det er estimert at dette arbeidet kan ta 5-10 år eller 10-30 år.

(Under er kart over dagens E6, den alternative veien via Skibotn-Kautokeino, og det lengste alternativet som går via Kiruna).

Laster kart, vennligst vent...

På kartet ser du de to mulige rutene som kan bli aktuelle, når E6 i Nord-Troms blir rammet av Nordnesfjellet.

På vinteren hender det at E6 mellom Troms og Finnmark stenges ved snøskred. Da kjører finnmarkinger en omvei via Finland og Skibotn i Troms.

Men også Skibotn kan bli ødelagt av en flodbølge fra fjellet. Da blir nærmeste innfartsåre til Finnmark fra Narvik, over Bjørnefjell og Kiruna i Sverige.

Vil kartlegge

Ronny Schjelderup

Beredskapssjef i Finnmark, Ronny Schjelderup.

Foto: Dan Henrik Klausen/Arnstein Jensen / NRK

Beredskapssjef i Finnmark, Ronny Schjelderup, ønsker nå å kartlegge hvordan de skal håndtere dette.

– Det vil bli en lang omkjøringsvei, og vi må nok bruke Kivilompolo som hovedinnfartsåre til Finnmark. Det er ikke optimalt, men slik er situasjonen, sier beredskapssjefen.

De har kartlagt hva som vil skje med strøm og tele. Her går ikke traséene i området, så de rammes ikke. Men hvis veien går, rammes all transport.

– E6 er viktig for Finnmark. Det vil ta lengre tid for eksempel å få inn og ut matvarer, sier Schjelderup.

Nordnesfjellet

Det er fjellpartiet Jettan til venstre i bildet som overvåkes tettest, men også et område på Indre Nordnes er i bevegelse.

Foto: Nordnorsk fjellovervåkning

Lang oppryddingstid

Knut Øvervoll, prosjektleder i veiavdelingen i Statens vegvesen i Troms, sier det verst tenkelige, er at flodbølgen blir så stor at den også ødelegger veiene og fergeleiene i Nord-Troms.

Knut Øvervoll

Knut Øvervoll, prosjektleder i veiavdelingen i Statens vegvesen i Troms

Foto: Torild Heimdal / Statens vegvesen

– Det kan bli satt opp akutte fergeleier, men det vil bli lange fergeturer.

– Hvor lang tid vil det ta å rydde opp?

– Det er vanskelig å si. I verste fall er det mange mil med vei, og det vil ta tid. Det er usikkert hvordan det ser ut og om en ny vei skal gå der den går nå.

– Det er estimert 5-10 år eller i verste fall 10-30 år?

– Det er vanskelig å si, men det høres riktig ut.

– Hva gjør dere nå?

– Vi har dialog med beredskapssjefene og fjellet er under overvåkning. Beredskapen vil bli trappet opp, men det er vanskelig å gjøre noe mer nå, sier han.

Beredskapen rundt Nordnesfjellet er delt inn i fire nivåer:

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Beredskapsnivå Nordnesfjellet» i nytt vindu