Hopp til innhold

Nå skal det bli lettere å regne ut antall rein som tas av rovdyr

En ny modell som utarbeides av Norsk Institutt for naturforskning (NINA) skal gjøre det lettere å beregne hvor mange rein som blir tatt av rovdyr.

Bilde

Det betales ut langt mindre i erstatning for tapte rein, enn antallet som oppgis. Nå skal det bli lettere å beregne tapene.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Reineierne mener rovdyr drepte over 47.000 rein i Finnmark i 2011, mens det bare ble utbetalt erstatning for drøyt 10.000 rein.

Nye beregninger vil hindre at så mye blir basert på skjønn, sier forsker Audun Stien.

– Det er et forslag som går ut på at man tar utgangspunkt i hvor mange rein et rovdyr, for eksempel gaupe, tar per måned. Så multipliseres dette opp mot hvor mange gauper det er innenfor et gitt område, for eksempel et reindriftsdistrikt, sier Stien.

Denne utregningen brukes deretter som estimat på hvor mye rein som er forventet å bli tatt.

– Men det varierer litt gjennom året hvor mye rovviltet tar, så vi har delt det opp i forskjellige sesonger, sier Stien.

Vanskelig å dokumentere tap

Mens reinen går intetanende på vidda pågår stadig diskusjonene om spriket mellom de tap reineierne oppgir og det de faktisk får erstattet.

Reindrifta beskyldes for å jukse med tallene, og svarer at det er umulig å dokumentere tapene. Reglene er for strenge mener de.

Stien sier dokumentasjon er et vanskelig spørsmål.

– For reineierne er det vanskelig å dokumentere hvor stort tap de har til rovvilt, og de finner relativt få kadaver i forhold til hva de opplever å tape i et gitt år. Med mindre man vet at det er andre grunner til tapene, kan man oppgi at det er grunn til å tro at det skyldes rovvilt, og dermed søke om erstatning, sier Stien.

Han håper det i fremtiden blir mindre skjønn i erstatningssakene.

– Poenget er at man skal komme fram til matematiske modeller som gjør det mer gjennomsiktig hvordan man har kommet fram til erstatningsutbetalingen, og at det dermed blir mindre grunnlag for skjønn, sier Stien.

– Det er fortsatt i en planleggingsfase, men det er målsettingen – at det skal være fullt mulig for alle å se hvorfor man fikk den utbetalingen man fikk, forteller Stien.

Mener reineiere ikke blir trodd

Alf Johansen er reineier i distrikt 16 i Porsanger. Han sitter i reindriftsstyret og har samarbeidet med forskere om erstatningsspørsmål før.

– Det er jo sånn med en slik med modell at man også må ta hensyn til reineierens kompetanse, og jeg er ikke sikker på at den kompetansen er trukket inn godt nok. Vi kan ikke overlate alt til forskerne, selv om vi har dyktige forskere, sier Johansen.

Alf Johansen

Reineier i distrikt 16 Alf Johansen, mener mange reineiere ikke blir trodd når de oppgir hva de mener de burde ha i erstatning for tap til rovvilt.

Foto: Ewa-Mari Hedmann / NRK

– Men hvorfor er det så stor forskjell mellom det reinere oppgir som tap og det man får erstatning for?

– Det er jo for det første at man ikke tror på at reineierne har så store tap som de oppgir. Og dernest er det slik at kravet til dokumentasjon er så sterkt at man ikke klarer oppfylle kravene staten har, det har vi også vist gjennom forskning, sier Johansen.

– Men tror du noen reineiere spekulerer i å oppgi for mye tap?

– Ja, det tror jeg. Det er kjeltringer blant reineiere og, men flertallet er rettskafne folk. Tapene er faktisk så store at for folk utenfor næringen er det helt uforståelig, sier Johansen.

Johansen ser egentlig bare en effektiv løsning på saken.

– Få mindre tetthet av rovdyr. Rovdyrbestanden har eksplodert de siste årene, og jeg har aldri før hatt så store tap av kalv til rovdyr.

– Hvor mye får du erstattet i forhold til det du taper?

– Det siste året har jeg fått cirka 50 prosent, og jeg tror jeg er en av reineierne som får størst uttelling fordi jeg har såpass god dokumentasjon, sier Johansen.