Hopp til innhold

Kamp mellom Troms og Finnmark om fremtidig jernbane

Det kan bli kamp mellom Troms og Finnmark om en fremtidig jernbane i nord.

Illustrasjonsfoto - Godstog ved jernbanestasjonen i Bodø

I dag stopper Nordlandsbanen i Fauske/Bodø, mens Ofotbanen går fra Nord-Sverige og til Narvik i Nordland.

Foto: Trine Høklie Jonassen

I går la en ekspertgruppe frem en rapport som viser at dersom gruvevirksomheten i Nord-Finland fortsetter å vokse vil det bli behov for nye jernbaneforbindelser til Nord-Norge.

Flere forbindelser blir nevnt, men det er lite sannsynlig at alle blir gjennomført.

– Berettigelsen til disse strekningene - hvis de skal komme, er at det er å frakte godtstransport som er det primære, og som er det utløsende her, sier regionveissjef i Nord-Norge, Torbjørn Naimak.

Kirkenes og Skibotn

Naimak leder gruppa som har sett på hvilke infrastrukturbehov landsdelen vil ha frem mot 2040.

Blant annet mener de det kan bli behov for en jernbaneforbindelse mellom gruvene i Nord-Finland og havner i Nord-Norge. I rapporten lanseres Kirkenes og Skibotn som alternativer.

Men det pekes på at markedet ikke vil være stort nok til at begge blir realisert.

Advarer mot intern kamp i nord

Alternativene skal nå utredes videre av samferdselsdepartementet,og her vil næringslivets ønsker og behov bli sentralt. Regiondirektør i NHO i Troms, Arne Eidsmo advarer mot en intern kamp i Nord-Norge:

– Hvis man blir enige om en prioritering, så viser det seg at det er sterke muligheter for å nå frem i argumentasjonen over sentralmakta i Oslo. Gjør man ikke det, så er det splitt og hersk, og da er det jo andre som bestemmer hvordan vi skal klare å foredle våre ressurser i Nord-Norge, sier Eidsmo.

Jernbane i nord engasjerer

NRK Nordnytts Facebook-side engasjerer debatten om jernbane til Nord-Norge.

– Det er ikke ny utredning vi trenger, vi trenger handling, skriver en.

– Det blir ikke noe tog oppe i nord før år 2050 om vi har flaks, om den norske stat må betale! Dette er bare et forslag for å stoppe maset om penger til veier oppe i nord, skriver en annen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Video Samferdselsministeren vil utrede jernbane i nord

Siste fra Troms og Finnmark