Hopp til innhold

Kan avsløre brystkreft ved hjelp av en blodprøve

Prosjektet til kreftforsker Eiliv Lund kan bli redningen for mange kvinner i u-land.

Illustrasjonsbilde: Brystkreft

Brystkreft blir avslørt ved hjelp av mammografi. Forskere ved UiT–Norges arktiske universitet kan ha funnet en måte å avsløre kreft ved hjelp av en blodprøve.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Eiliv Lund

Kreftforsker Eiliv Lund gamblet og lykkes i sin forskning.

Foto: Elisabeth Øvreberg / UiT

– Vi møtte mye negativitet i starten fra folk som mente vi ikke kunne finne genuttrykk for kreft i blodet til folk. Det har vært et høyrisikoprosjekt, men det ville gi stor gevinst dersom vi lykkes, og det er slike prosjekter EUs forskningsråd ser ut til å like, sier Eiliv Lund, professor ved institutt for samfunnsmedisin på Universitetet i Tromsø–Norges arktiske universitet.

I 2008 fikk Lund nærmere 20 millioner kroner fra EUs forskningsråd til arbeidet med å utforske hvordan kreftgener kan avsløres i blodet, som resulterte i en gentest som kan avsløre brystkreft ved hjelp av en blodprøve.

I slutten januar fikk han nye 1,3 millioner kroner til det videre arbeidet,

«Denne testen kan avsløre brystkreft, enten alene eller kombinert med tradisjonelle tester, og vil redusere antall feildiagnoser. Ettersom testen er enkel å gjennomføre, kan blodprøvene transporteres til bedre utstyrte laboratorier uten at de må fryses ned. En slik test kan også vise seg å være veldig fordelaktig i utviklingsland,» står det i begrunnelsen fra EUs forskningsråd.

Stor hjelp i u-land

– Brystkreftdiagnoser stilles i dag ved hjelp av mammografi, en teknisk krevende undersøkelse. Målet er å få til en test som kan avsløre kreft ved å putte en blodprøve inn i en analysemaskin, sier Lund til NRK.

– Det vil bedre diagnostikken i flere land der man ikke har tilgang eller penger til høyteknologi, sier Lund.

Arbeidet med gentesten er en del av et større prosjekt med navn «Kvinner og kreft», som ble startet i 1991. Det begynte med at 172.000 kvinner har deltatt i spørreundersøkelser. Det er også gjennomført over 50.000 blodprøver og 800 biopsier som en del av studiet.

Ennå lang vei igjen

– Det er imponerende at Eiliv har klart å utnytte potensialet i disse undersøkelsene til å utvikle det som kan bli en gentest som kan vise seg å bli svært nyttig, sier dekan Arnfinn Sundsfjord ved Helsefakultetet på UiT til NRK.

Selv om de har kommet en lang vei, understreker Eiliv Lund at det fortsatt er lang vei å gå før testen er klar til å brukes.

– Pengene fra EU er gitt til arbeidet med å overføre resultatene våre til industrien, slik at vi kan få laget en funksjonell test. Det vil nok ta flere år å få utviklet en slik test, men vi håper det vil la seg gjøre, sier Lund.