Kampen om Nordkapp øker i styrke

Noen dager før lokalpolitikerne tar endelig stilling til om Nordkapp-platået skal privatiseres, hagler det med innspill fra aktører som vil ha siste ord før avgjørelsen faller. På sidelinjen sitter kommunens innbyggere, tilsynelatende maktesløse.

Nordkapp

Dette er en av landets største pengemaskiner innenfor turisme. Torsdag avgjør lokalpolitikerne om Nordkapp-platået skal privatiseres til fordel for Rica Eiendom og hotellkjeden Scandic.

Foto: Allan Klo / NRK

Det dreier seg om hvem som skal ha grepet rundt millioninntektene fra en steinklippe på 71 grader nord.

De siste årene har turistene i stadig større antall flokket seg rundt stålglobusen på Nordkapp-platået. I gjennomsnitt besøker 250.000 tilreisende stedet, noe som hvert år genererer inntekter på 50 millioner kroner til Rica Eiendom og den svenske hotellkjeden Scandic.

Turister på Nordkapp

Hvert år kommer 250.000 turister til Nordkapp for å bli fotografert foran stålglobusen på 71 grader nord. Inngangsbilletten sikrer flere titalls millioner kroner i inntekter hvert år.

Foto: Allan Klo / NRK

Dette kommersielle partnerskapet har så langt betalt en årlige festeavgift på rundt 75.000 kroner til grunneieren, Finnmarkseiendommen.

I dag koster det 285 kroner per person for å slippe inn på Nordkapp, og turistmengden ventes ikke å minke de kommende årene, snarere tvert i mot.

Vil konkurrere om turistene

– Nå har kommunen en unik mulighet til å avskaffe monopolet. Da vil tilbudet bli bedre, kommuneinntektene høyere og de lokale arbeidsplassene flere, hevder konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Selskapet ønsker en større andel av gullkalven i nord. De er ikke tilfreds med å kun sende turister fra kaia i Honningsvåg og de drøye tre milene opp til Nordkapp-platået.

– Hurtigruten har ambisjoner for Nordkapp. Vi ser de enorme mulighetene her. Der Scandic i dag skryter av 75 arbeidsplasser, vil vi skape minst 160 arbeidsplasser - allerede fra oppstart, sier Skjeldam.

Konsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam

Konsernsjef i Hurtigruten ASA, Daniel Skjeldam.

Foto: Gunn-Mari Eliseussen / NRK

Scandic tilbyr fond

Han får svar på tiltale fra Scandic. Lørdag publiserte flere aviser et leserinnlegg signert administrerende direktør, Svein Arild Steen-Mevold. Der skriver han blant annet:

«På Nordkapp har Scandic 33 helårs arbeidsplasser og 75 årsverk. Det gjør Scandic til en av kommunens største arbeidsgivere. Inngangspengene som Scandic krever inn på platået er nødvendig for å opprettholde drift og arbeidsplasser hele året. I tillegg foreslår Rica Eiendom og Scandic et nytt fond på fem millioner i året for å bidra til fortsatt bærekraftig utvikling og bevaring av Nordkapp.»

Hemmelige møter uten referat

Klassekampen omtalte nylig hemmelige møter mellom Nordkapp kommune, Rica Eiendom og Scandic. I august 2018 møttes partene i Oslo, der kommuneledelsen kom til møtet med planer om å omregulere deler av Nordkapp-platået til offentlig område. I desember var det et nytt møte, og i februar i år gjorde kommunen helomvending. Nå ønsket de å helprivatisere området. Referat fra møtene finnes ikke, og innholdet er heller ikke med i offentlige, kommunale dokumenter.

De to møtene i Oslo er bare en liten del av den utstrakte kontakten kommunen har holdt med hotelltoppene i Scandic og Rica, skriver avisen. I juli i fjor dro en gruppe fra kommunen og Scandic på tur til Nordkapplatået. Etter befaringen satt de i møter på Scandic i Honningsvåg. Mellom august og desember var det dessuten tett kontakt mellom kommunen og Scandic og Rica.

Samtidig understreker Finnmarkseiendommen at de er bundet av en rettslig avtale som gjør at de må videreføre leiekontrakten med Rica Eiendom og Scandic.

Vil stanse privatisering

Jan Olsen, Nordkapp SV

Jan Olsen i Nordkapp SV står foran et av de viktigste kommunestyremøtene i kommunens historie.

Foto: Privat

Det eneste verktøyet innbyggerne har, er en områdeplan som skal vedtas i kommunestyret førstkommende torsdag. Ifølge SVs gruppeleder Jan Olsen er det fullt mulig å vedta en regulering som åpner for offentlig forvaltning, altså stanse kommunens eget forslag om å privatisere hele fjellplatået.

– Hvilken vei tror du dette går når saken kommer til avstemning?

– Vanskelig å si, men for første gang er jeg usikker på en avstemning i kommunestyret. Det kan bikke begge veier, sier Olsen.