Kameraovervåker hvalrossen

Med overvåkningskamera skal forskerne studere om turisme påvirker den utrydningstruede kjempen.

Hvalross

Hvalrossen var tidligere enn truet dyreart, men nå opplever arten en oppsving.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

Kameraene fanger opp antall hvalross og tilstedeværelse, og gir forskerne unik innsyn i hvordan hvalrossene bruker liggeplassene.

– Gjennom overvåkningen kan vi se trendene med hensyn til hvordan antallet dyr bygger seg opp og ned når hvalrossene er uforstyrrete og sammenlikne disse trendene med hva som skjer når det er besøk av turister der, sier forsker Christian Lydersen ved Norsk Polarinstitutt.

Gjennom bildene kan forskerne se om mennesker, men også andre pattedyr som isbjørn, kan ha en potensiell effekt på hvalrossatferden.

I flere år har turister besøkt hvalrossens liggeplasser på Svalbard for å ta polarkjempene i nærmere øyesyn.

Skal bidra til hvalrossforvaltning

Hvalross er relativt lett tilgjengelige for skuelystne og virker lite sky overfor mennesker, men forskerne har vært usikre på om dyrene lar seg forstyrre av turister eller ikke.

I 2007 satte Norsk Polarinstitutt i gang å studere mulige effekter av den økende turismen til hvalrossenes liggeplasser.
Informasjonen fra kameraovervåkningen skal bidra til videre forvaltningen av hvalrossen.

Det er hvalrossenes på Purchasneset på Lågøya, Kapp Lee og Andréetangen på Edgeøya, Havmerra i Tusenøyane og Polarstarodden på Storøya som er under kameraovervåkning.

Kameraene er montert i vanntette kasser og står ute fra juni til begynnelsen av oktober. Hver time tas et bilde fra liggeplassen. Til sammen finnes det nå mellom 25.000 og 30.000 bilder.

Hvalrossene ble fredet på Svalbard i 1952, og da var det bare et par hundre dyr igjen. Ved forrige telling i august 2006 ble det beregnet at rundt 2.600 hvalross opphold seg på Svalbard