Kaller inn til ekstraordinært møte

Bare en uke etter kommunestyremøtet i Porsanger hvor nedleggelsen av 1.-10. klasse ved Børselv oppvekstsenter og 8.-10. klasse ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter ble vedtatt, kaller ordføreren inn til ekstraordinært formannskaps- og kommunestyremøte.

Knut Roger Hanssen

Ordfører i Porsanger sier at det er med stor bekymring han kaller inn til ekstraordinært møte.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg har innkalt til møte så fort som overhode mulig med bakgrunn i at alle har krav på en behandling av saken sin, og det vil de få i januar, sier Knut Roger Hanssen, ordfører i Porsanger kommune.

Det var i budsjettplanen for 2015 og økonomiplanen for 2015-2018 at Porsanger kommune vedtok nedleggelsen av 1.-10. klasse ved Børselv oppvekstsenter og 8.-10. klasse ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter. Det skulle tre i kraft fra 1. januar 2015.

Nå kaller ordfører Knut Roger Hanssen inn til ekstraordinært formannskaps- og kommunestyremøte 15. januar etter å ha mottatt klager fra flere medlemmer i Porsanger kommunestyre.

Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter

For bare fire dager siden ble det vedtatt at 8. - 10. klasse ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter skal legges ned.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

Stor bekymring

Hanssen forteller at han ennå ikke har studert klagen i detalj, men at den selvsagt skal behandles på en skikkelig måte.

Klagene og behovet for et ekstraordinært formannskaps- og kommunestyremøte ser han på med stor bekymring.

– Det er opplagt at budskapet og kommunikasjonen om den vanskelige økonomiske situasjonen ikke har rukket fram til folk, og det kan jeg jo skjønne når det kan virke som at halve kommunestyret heller ikke har fått det med seg, sier han.

Riktig å fremskynde

Klagen på budsjettvedtaket kommer fra medlemmene Mona Skanke, Jon Nikolaysen, og Ron Myrheim. De viser til Justisdepartementets veiledning om "Forskriftsarbeid for

Mona Skanke

Tidligere Porsangerordfører Mona Skanke er en av de tre som har signert på klagen om budsjettvedtaket.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

kommuner", som omfatter prosedyrer som skal gjennomføres før kommunen har et lovlig fattet vedtak om ny skolestruktur.

De understreker at de ikke kan se at dette har skjedd i denne saken, og klaget derfor inn saken for ny prøving i kommunestyret. Det fikk de innvilget, bare fire dager etter at det ble vedtatt.

– Det er så lenge til vi har det ordinære møtet at jeg fant det riktig å ta et møte 15. januar, sier Hanssen.

NRK har ikke fått kontakt med noen av de som leverte klagen.