Hopp til innhold

Kadaverhunder hjelper bøndene å finne tapte dyr

Mange sauebønder sliter med å finne bevis og årsak for tapene sine. Da er hundesnuten et effektivt hjelpemiddel.

Camilla Jensen med sin kadaverhund Zuki

Ifølge Norske Kadaverhunder er det stort behov for flere ekvipasjer som denne i Norge. I sommer søker gjeterhunden Zuki og eier Camilla Jensen etter kadaver i Finnmark.

Foto: Sidsel Vik / NRK

– Det er en spennende jobb, noe utenom det vanlige. Dessuten er det fantastisk å føle at man er til hjelp – at man gjør noe viktig, sier Camilla Jensen.

I sommer skal hun og gjeterhunden Zuki lete etter skadet og drept sau for Klubvik Beitelag, som holder til i Varanger i Øst-Finnmark.

De er en del av organisasjonen Norske kadaverhunder, som søker opp skadede og døde dyr i beitesesongen. Mangelen på slike kadaverhunder er stor, og behovet er økende. Faktisk er Camilla og Zuki de eneste som er tilgjengelige i hele Øst-Finnmark.

Hund er effektivt

Tap av sau til rovdyr har vært store i dette beiteområdet i flere år, og i 2015 ble det funnet over 90 kadaver i Varanger. Bøndene frykter at en bjørnefamilie har slått seg til her.

Det er derfor Klubvik Beitelag har ansatt Camilla og Zuki.

Øystein Kristiansen, sauebonde

Sauebonden Øystein Kristiansen leder Klubvik Beitelag i Nesseby og Vadsø.

Foto: Bård Wormdal / NRK

– Når vi selv går ut i marka er det vanskelig å finne kadaver. De er der, men vi finner dem ikke. Derfor prøver vi en kadaverhund, for hundene finner mye mer enn oss, sier sauebonden Øystein Kristiansen, som leder beitelaget.

Camilla, som selv er sauebonde, er enig i dette.

– Hund er effektivt hjelpemiddel for å finne kadaver. Hundesnuten er i en helt annen liga enn menneskenesen. Og vi sparer mye gåing fordi hunden jobber så effektivt, sier hun.

Camilla Jensen og Zuki

I fjor søkte 1.351 sauebruk om erstatning fordi bøndene mente sauer var tatt av rovvilt i løpet av beitesesongen.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Jakter kadaver nesten hver dag

Camilla og Zuki betjener et område på mange mils radius og over tre tusen sau. Det betyr at de er ute på jobb i skogen nesten hver dag.

Deres jobb er å finne kadaver, ta GPS-posisjoner og bilder. Etter det tar Statens naturoppsyn (SNO) over og finner årsaken til at dyret har dødd.

– Å finne kadaver og finne egne dyr som er blitt borte er en tøff jobb på mange måter. Men det er bedre å vite hvor de er blitt av, sier Camilla.

Jobben er en kamp om tiden, for kadavrene forsvinner raskt. Rovdyr, fugler og meitemark kan gjøre det umulig å identifisere dødsårsaken, og det er viktig å få vissthet om hva som er skjedd.

– Det handler om erstatning dersom det er rovdyr som har vært på ferde, men penger er ikke alt. Bare det å bli trodd og få vite om det er rovdyrskader eller ikke som ligger bak et tapet av en sau, er like viktig.

Camilla Jensen og Zuki

Zuki finner et kadaver. Denne gangen er det bare en treningsøkt.

Foto: Bård Wormdal / NRK