Jussprofessor kjøper ikke Mælands forsvar for sammenslåingen

Statsråd Monica Mæland har svart på kritikken mot sammenslåingen av Troms og Finnmark i et fem sider langt brev. Jussprofessor Eivind Smith står fremdeles fast på at saken ikke var forberedt slik loven krever.

Eivind Smith

FORTSATT KRITISK: Jussprofessor Eivind Smith holder fast ved kritikken mot Stortingets «kupping» av fylkessammenslåingen i nord.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Jeg synes ikke svaret er overbevisende. Det gjør ingen ting for å dempe inntrykket av en prosess som har bidratt sterkt til at saken kom så skjevt ut for Finnmark, sier Smith.

I sommer sa den profilerte professoren at regjeringen aldri forberedte sammenslåingen slik den skulle, og at Stortinget ikke fulgte loven da de gjorde vedtaket.

Det kom fram både i intervju med NRK og kronikker på NRK.no og i Aftenposten.

Stortingsrepresentant Sandra Borch fra Senterpartiet tok utgangspunkt i kritikken fra Smith da hun krevde svar fra kommunalministeren.

Mæland: – Fylkene ble hørt

Kommunalminister Monica Mæland (H).

Monica Mæland aviser kritikken mot Stortingets og regjeringens håndtering av sammenslåingen.

Foto: NRK

Svaret kom i går, og Monica Mæland avviser alle anklagene.

Hun mener at fylkeskommunen har blitt hørt underveis. Smith sier at det for så vidt er sant, men poengterer at fylkestinget ikke har fått ta stilling til en ferdig innstilling.

– Regjeringen tok sikte på å komme tilbake til saken i en egen proposisjon. Det ville vært fullt i samsvar med lovens krav. Dessverre ble prosessen stanset i Stortinget, og det har åpenbart lagt en viktig del av grunnlaget for den situasjonen vi nå står oppe i.

I brevet avviser også Mæland påstanden om at saken ikke var utredet. Det forundrer professor Smith:

Regjeringen var jo selv klar på at saken ikke var ferdig utredet. Det var derfor den foreslo å komme tilbake til spørsmålet om hva som skulle skje med de tre nordligste fylkene etter at den hadde gått en runde med fylkene selv.

Men det skjedde ikke, fordi Stortinget – med Smiths ord – kuppet saken. Det skjedde i en avtale mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre, uten at regjeringen gjorde noe for å stoppe avtalen.

– Det er riktig at regjeringen selv foreslo sammenslutningen som ledd i en annen sak samme vår. Men forslaget var uttrykkelig «i tråd med» den inngåtte avtalen, sier Smith.

– Det hadde ikke vært tid til å gjennomføre noen slik prosess som loven tok sikte på – og som kunne ha sikret resultatet en legitimitet det nå ser ut til å savne.

Sandra Borch er på reise og har foreløpig ikke hatt mulighet til å stille til intervju om svaret hun fikk.

– Udemokratiske mammuter

En annen fagmann som er kritisk til regionreformen er Geir Vinsand, daglig leder i selskapet NIVI Analyse.

Geir Vinsand

Geir Vinsand i analyseselskapet NIVI.

Foto: Trond Vestre / NRK

Han mener det ikke går an å styrke både kommunene og fylkene, og sier at de nye regionene er helt unaturlige konstruksjoner.

– Regionreformen er dårlig begrunnet og har endt ut i mammutfylker. Det blir ikke sterkere lokalt demokrati av å slå sammen Troms og Finnmark, for eksempel. Hvordan skal du klare forankringen i det territoriet, som strekker seg fra Grense Jakobselv til Tjeldsundet? Det vil være Europas største folkevalgte region, sier Vinsand.