Hopp til innhold

Jusprofessor: – Fisket kan stoppes

Jusprofessor Øystein Ravna mener å vite hva som skal til for å holde utenlandske fiskere vekk fra fiskevann i Finnmark.

Øyvind Ravna

Jusprofessor Øyvind Ravna ved Universitetet i Tromsø.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Stadig flere krever at det blir begrensninger for utlendinger som vil fiske i Finnnmark, mens andre hevder EØS-regelverket hindrer dette.

Jusprofessor Øyvind Ravna mener det fins åpninger i finnmarksloven til å nekte utlendingene å fiske i enkelte områder.

– Hvis vi ser på lovens formål, som er å legge til rette for at grunn- og naturressurser i Finnmark fylke skal forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne fylket, særlig som grunnlag for samisk kultur, så ligger det allerede her et argument som bør sees nærmere på, sier Ravna.

Professoren understreker likevel at det må dokumenteres at de utenlandske fiskerne kan være en trussel mot fiskeressursene for at begrensningene kan innføres.

Frykter smitte

Kravet om å begrense fisket kommer etter påstander om at stadig flere finske fiskere finner veien til fjellvann i fylket. Det store antallet er i ferd med å bli et problem, hevdes det.

Fylkesordfører Runar Sjåstad er blant dem som frykter finsk smitte.

Frem til finnmarksloven ble innført i 2005, fantes det en regel som nektet utlendingene å fiske i vann som er lenger enn fem kilometer fra vei. Sjåstad ønsker denne regelen tilbake.

Harald Larsen

Styreleder i FeFo, Harald Larsen.

Foto: Thor Thrane / NRK

Har ikke konkludert

Finnmarkseiendommen, som forvalter det meste av grunnen i Finnmark, har tidligere ment at lovverket har hindret dem å gjeninnføre femkilometersregelen.

Likevel vil Fefo-styret diskutere saken på nytt på sitt møte den 20. juni.

Styreleder Harald Larsen er usikker på både om de vil eller kan begrense utlendingenes fiske.

– Så vidt jeg forstår har saken vært behandlet i styret før. Det var tvil da også, og avstemningen ble tre-tre. Jeg er faktisk ganske usikker på handlingsrommet, og det er dét administrasjonen er i ferd med å undersøke. Vi må få saken skikkelig belyst. Jeg har ikke lyst å konkludere ennå, sier Larsen.