Juristforbund frykter drap

Juristforbundet frykter at drap kan skje i norske tingretter og krever sikkerhetstiltak som på flyplasser.

Curt A. Lier, forhandlingsleder i Akademikerne

Curt Lier er leder i Juristforbundet, og kritisk til sikkerheten i norske domstoler.

Foto: Johan B. Sættem

Øst-Finnmark og Alta tingrett har ikke engang alarmknapp installert i dag. Dermed må de ringe politiet på telefon dersom det oppstår farlige situasjoner.

– I Danmark var det nylig en barnefordelingssak der en bestefar kom inn og skjøt og drepte advokaten og skadet barnefaren. Slike situasjoner kan vi fort få i Norge og, sier leder i Juristforbundet, Curt Lier.

Han er skeptisk til sikkerheten i norske rettssaler og mener det bør være de samme sikkerhetstiltakene der som det er ved flyplassene.

Lier forklarer at de lenge har påpekt manglende sikkerhetstiltak.

– Blant annet er det ikke såkalt skallsikring. Det betyr at folk kan gå rett inn i en rettssal med våpen. Og i rettssalene er det ofte saker med sterke følelser invovlert, så da ligger det tilrette for at det kan skje ting dersom man ikke sikrer seg, forklarer han.

At det ikke engang er alarm i enkelte retssaler er i følge Curt Lier svært alvorlig.

Ingen løfter

Hårek Elvenes fra Høyre sitter i justiskomiteen på Stortinget. Men han kan ikke love mer penger til økt sikring.

– Nå kommer jo statsbudsjettet i neste uke og eventuelle midler til sikkerhetstiltak vil da ligge der, sier Elvenes.

Men han understreker at det foregår et arbeid i regi av Domstoladministrasjonen som skal se på sikkerheten.

Elvenes forklarer at tilbaketrekkingen av 33 millioner kroner kom som et resultat av omprioriteringer, blant annet styrking av politiet i stedet.

– Det er viktig at tingrettene har en god sikring, men det må veies opp mot andre tiltak i justissektoren, sier Elvenes.

Kritisk opposisjon

Hadia Tajik

Hadia Tajik leder Stortingets justiskomite

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Men leder i justiskomiteen, Arbeiderpartiets Hadia Tajik er svært kritisk til at Solberg-regjeringen allerede har kuttet i midlene som var forestlått brukt til sikringstiltak i domstolene.

– Jeg har derfor stor forståelse for frustrasjonen til juristforbundet, og vi kommer til å jobbe for å bygge opp sikkerheten, sier Tajik.

Hun mener sikkerheten i norske rettssaler ikke er god nok, og at det var grunnen til at de i sin regjeringstid foreslo å styrke sikkerhetstiltakene med over 30 millioner kroner.

– Vi ser at det både i saker som omhandler familievold og i større saker kan være behov for økt sikkerhet. Regjeringa har nå sittet i ett år og bør ha oversikt over behovet. Så denne gangen regner jeg med at de finner rom for slike tiltak, sier Tajik.

At noen tingretter ikke engang har alarm mener hun illustrerer godt at situasjonen ikke er tilfredsstillende.