Jordmassene løsner: – Vi ser en omfattende erosjon

Bakken i Bjørndalen på Svalbard holder på å rase ut, og to fritidseiendommer står i fare for å havne i sjøen etter ekstremværet i høst.

Erosjon Bjørndalen

Erosjon har ført til at flere hytter i Bjørndalen på Svalbard er utsatt og må flyttes (se rød ring).

Foto: NVE

– Det er ikke uvanlig med erosjon langs strandlinjen. Men i dette omfanget, etter en enkelthendelse ut ifra det vi kjenner til, er det uvanlig, sier sjefingeniør i NVE region nord, Knut A. Hoseth.

Erosjon er begrepet man bruker når elver, isbreer, vind eller bølger lager slitasje på jordoverflaten. De eroderende kreftene påvirkes av blant annet klima, terrengforhold og egenskapene til løsmassene i jorden.

– Vi ser omfattende ødeleggelser etter naturhendelsen vi hadde i september. Men det er ikke stabilt, sier Hoseth.

Under ekstremværet på Svalbard siste uken i september kom det inn kraftig lavtrykk, og sammen med fullmåne og høstjevndøgn ble det ekstremt høy vannstand.

– Kombinert med bølger er det en spesiell situasjon, men det kan inntre, gjerne på høsten, sier han.

To eiendommer må flyttes

Både Sysselmannen, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Longyearbyen Lokalstyre har vært på befaring i området, og det ble konkludert med at de to ytterste fritidsboligene var mest utsatt og at de må flyttes.

På befaringen ble det også konkludert med at det inntil videre ikke gis tillatelse til å oppholde seg i fritidsboligen på en av eiendommene.

I løpet av nær tid vil de to eiendommene flyttes til nye tomter lenger bak.

Har vurdert ferdselsforbud

«Men også veien ut til Bjørndalen er truet. På det mest utsatte området mellom Campingplassen og Vestpynten, ble det observert at det hadde vært stor erosjon. På det smaleste var det en veiskulder på ned til 1 meter mellom sjøen og veien», skriver lokalstyret i Longyearbyen i en brevveksling med NVE.

NVE har vurdert om det er grunnlag for ferdselsforbud, men anbefalte at lokalstyret gikk ut med råd om å begrense ferdsel i det utsatte området. Men ved ustabilt vær kan situasjonen endrer seg, presiserer de i brevet.

– Veien er ofte brukt, og ligger ganske sentralt til byen. Vi er ganske bekymret, og veien kan kanskje skli ut ved neste skikkelige mildvær. Men veien er statlig eid, og ikke under lokalstyret sitt ansvarsområde, sier seniorrådgiver for planutvikling i lokalstyret, Astrid Meek.

NVE forteller at de avventer veiutbedringer til de har rådført seg med en forsker ved Universitetet på Svalbard som skriver oppgave om nettopp denne strekningen i Bjørndalen.