Hopp til innhold

Slutter som lærer: – Jeg blir satt sjakk matt

Siden han var liten drømte Jon Abraham Lie Leinæs om å jobbe som lærer. For seks år siden fikk han drømmen oppfylt. Nå orker han ikke mer. Torsdag slutter han.

Jon Abraham Lie har bestemt seg for å slutte som lærer. Han stilte Støre og Solberg til veggs.

Jon Abraham Lie Leinæs står foran elevene sine. Han er lektor i realfag og underviser på videregående skole i Oslo. Elevene foran han går i første klasse på videregående. De har naturfag. Faget han alltid har brent for.

For seks år siden var dette de beste timene han hadde. Nå føles det ikke lenger slik.

Jeg elsker faget og fagkompetansen. Å bidra til at folk kommer seg videre i livet. Skape robuste mennesker.

Mandag stilte spørsmål direkte til Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) under NRKs folkemøte i Tromsø klokken 20: Hva gjør de for å hindre at lærere slutter i jobben?

Hva skjer når Jonas og Erna diskuterer med velgere på direkten? Fredrik Solvang og Sigrid Sollund inviterer til et annerledes folkemøte fra Tromsø.

Hva skjer når Jonas og Erna diskuterer med velgere på direkten? Fredrik Solvang og Sigrid Sollund inviterer til et annerledes folkemøte fra Tromsø.

Les svaret til statsminister Jonas Gahr Støre lenger ned i saken.

Urolig elev

Leinæs har alltid drømt om å bli lærer. Men han var ingen mønsterelev.

Jeg følte ofte jeg brant inne med ting jeg ikke fikk gehør for, og som elev følte jeg meg sjeldent sett av læreren min. Derfor ville jeg bli lærer. Jeg ville gi oppmerksomhet til den eleven som viser nysgjerrighet og interesse for noe, uavhengig om eleven fortjener oppmerksomhet.

Jon Abraham Lie Leinæs

INGEN MØNSTERELEV: Jon-Abraham Lie Leinæs har brukt seks år på å bli lærer. Nå tar han sekken og går.

Foto: Sofia Storhaug / NRK

Master i kjemi, sidefag biologi, årsstudium i historie gir ham tittelen lektor i realfag. Han jobber på skoler i Alta og Larvik før livet tar han til Oslo.

De fineste komplimentene han får fra elever er at de fortsatt husker timene hans ett år etter at han underviste dem.

Ubehagelig

Som lærer kan jeg sette ting på spissen. Sette ut en påstand som vi senere diskuterer i klasserommet. Påstanden blir en diskusjonsstarter som jeg tenker er til et gode for en demokratiseringsprosess, hvor man skal tåle uenighet, kritikk og andres meninger.

Leinæs er frittalende og glad i diskusjon. Og i timene hans får han elevene til å diskutere alt fra bioteknologi, assistert befruktning til genteknologi. Men i det siste har han følt på et ubehag etter hver diskusjon. Et ubehag han ikke vet om han klarer å stå i lenger.

Jeg er blitt veldig forsiktig, mindre trygg, mer var, mer sårbar. Etter hver diskusjon er jeg usikker på om jeg gikk for langt og hva som skjer om jeg går for langt.

Opplæringsloven slår meg sjakk matt

I 2016 var Leinæs ferdig utdannet lærer.

Ett år senere ble opplæringsloven 9a styrket. Den skulle verne elever mot mobbing og trakassering i skolen. I loven vektlegges elevers subjektive opplevelse.

Jon-Abraham Lie Leinæs

GLAD I DISKUSJON: Jon-Abraham Lie Leinæs mener diskusjon er bra for demokratiet og styrkers elevers evne til å sette seg inn i andre problemstillinger.

Hvis jeg skulle diskutert surrogati og tatt utgangspunkt i en påstand om at det er feil. Da kan jeg jo ha en elev i klasserommet som er surrogatbarn. Og da kan du ikke lenger diskutere dette fordi eleven føler seg krenket, eller føle seg mobbet av lærer. For som lærer burde du jo vite at du hadde en elev som hadde dette sårbarhetsforholdet. Da er du sjakk matt som lærer.

Leinæs har gått fra å elske diskusjoner i klasserommet, høre elevers tanker, meninger, styre kurs og gi kurs, til å vurdere om han i det hele tatt skal starte en.

Trist å slutte

Jeg er blitt veldig forsiktig, mindre trygg, mer var, mer sårbar. Etter hver diskusjon er jeg usikker på om jeg gikk for langt. Hva skjer om jeg gikk for langt. Makten ligger i økende grad hos elevene. For de utfører jo ikke en lov de påberoper seg en krenkelse.

Leinæs har aldri opplevd en 9a-sak mot seg. Men historiene om kollegaer som har havnet i knipen gjør at han ikke orker mer som lærer. Torsdag har han sin siste dag som lærer.

– Det er vemodig og det er trist, jeg har jo ikke lyst til å slutte. Dette er jo drømmen min.

– Du gir ikke opp for lett, da?

– Det kan du si. Men du tømmer deg for energi på lang sikt. Du blir aldri ferdig klokken 15.

Les også: Utsettes for vold og trusler: – Et problem alle lærere kjenner på kroppen

Elever i klasserom
Elever i klasserom

Ubehagelig prosess

– Men hva er galt med elevers medvirkning. Er det ikke bare et gode at elever får medvirke i egen læring?

– Det å lære er en ubehagelig prosess. Noen ganger må man stå i det ubehaget. Jeg føler at ubehaget som læringsprosessen er helt avhengig av, vekker et slags engasjement. det ubehaget er jo vinduet til læring.

Selv om Leinæs slutter klarer han ikke lenger gi helt slipp.

– Lærere skal få si ifra

– Jeg blir lei med når jeg hører deg. Du virker som en engasjert lærer og en vi trenger i skolen, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Det har vært diskusjon rundt dette med hva en lærer kan si, og når kommer du i konflikt med elevene. Og jeg mener at de må vi finne ut av, legger han til.

Statsministeren sier at de har fått vedtatt en ny opplæringslov der de gjorde noen endringer fra den forrige regjeringen.

– Vi sa det at en lærer må kunne bli beskyttet mot det som heter grunnløse krenkelser.

– Nå skal læreren også få sagt ordentlig ifra, lover Støre, som samtidig påpeker at elevenes medvirkning er viktig.

– Det er en balanse vi må finne, legger Støre til.