Jobbet på barneskole

Den tiltalte ønsket å bli lærer. Han forklarer det med at han ønsker å hjelpe andre barn med samme utfordringer som han hadde, med tanke på mobbing og det å være annerledes.

Han fikk jobb som lærerkandidat i 2012/13, på første- til fjerdetrinn på en lokal skole. Han fikk ikke fortsette, fordi skoleledelsen vurderte han som ikke egnet for lærerjobben, blant annet fordi han var for pågående mot barn, og på grunn av sinnet sitt.

– Jeg skjønner det i dag, men da var jeg forbannet. Jeg ønsket å vise, ut fra min kapasitet, at jeg kunne klare det. Men nå skjønner jeg det, blant annet fordi jeg ikke er moden nok til å skulle være en voksen rollemodell.

Noen av barna han hadde kontakt med på skolen den gang, er fornærmet i saken.