Jerv herjer i reinflokken – 1000 grunneiere må si ja før skuter kan brukes i jakta

Da stormen la seg fant reineieren flere drepte og hardt skadde dyr. Men for å få bruke skuter i jakta på jerven som herjer i reinflokken, må alle grunneierne gi sitt samtykke.

Jerv herjer i reinflokk på Lenvikhalvøya i Troms. Nå er et skadefellingslag på jakt etter jerven.

Jerven hadde flerret opp ryggen på denne reinen som fortsatt levde da reineieren kom til. Men å få skutt jerven er nesten umulig uten å bruke skuter, mener skadefellingslaget.

Det var det dårlige været i Troms for et par uker siden, som ga jerven ekstra gode jaktforhold. Da reindriftsutøver Helge Oskal fant flokken på Lenvikhalvøya igjen etter stormen, fant han fem av reinsdyrene sine brutalt drept. To rein var alvorlig kvestet av jerven, men fortsatt i live. Siden desember har han mista ti dyr til jerven.

– Når det blåser kraftig og snør tett, ser ikke reinen at jerven kommer. Det kan også ta tid før de oppdager den etter at den har angrepet, slik at jerven rekker å drepe flere dyr før flokken reagerer, sier Oskal.

De fleste dyrene han nå har mistet, var drektige simler og viktige produksjonsdyr. Å finne flere av dem hardt skadd, men fortsatt levende, var tøft.

– Det er tunge dager på jobben når slikt skjer, sier reindriftsutøveren, som er leder i Hjerttind reinbeitedistrikt.

jervedrept

BRUTALT. Jerven har påført denne reinen store skader. Helge Oskal i Hjerttind reinbeitedistrikt har mistet mange rein i vinter. Under stormen for snart to uker siden, forsynte jerven seg kraftig av flokken hans.

Foto: Helge Oskal

Måtte ha samtykke

Oskal søkte om fellingstillatelse på jerven, og Fylkesmannen ga jegerne én uke på seg til å felle jerven. Skadefellingslaget søkte om dispensasjon fra motorferdselsloven til å bruke skuter til å lete opp jerven. På den måten ville de raskere kunne sette en stopper for flere dyretragedier. Da svaret fra kommunen kom, var det bare tre dager igjen av jakta.

– Vi fikk lov til å bruke skuter, men med forbehold om samtykke fra alle grunneierne. Slik er reglene, men for vår del ble det da helt håpløst. Det er minst 1000 grunneiere på Lenvikhalvøya, sier Asle Lifjell, som er leder for det interkommunale skadefellingslaget i Midt-Troms.

Skadefellingslaget har peilet jerven inn, men det er enormt med snø og store avstander, så skigåing er helt utelukket. At jervejakta skulle stoppes av en setning i motorferdselsloven, hadde ikke reineieren sett for seg da han søkte om fellingstillatelse.

– Her må det skje en forandring i loven, slik at alle hindringer blir fjernet når vi får tap. Det er viktig å få tatt jerven ut fort og effektivt før den gjør mer skade, sier Helge Oskal oppgitt.

Jerven har trolig oppholdt seg en god stund på Lenvikhalvøya. Det viser tapstallene til sauebøndene i området.

Må si ja

Svein Georg Hove er rådgiver i Lenvik. Han sier søknaden om dispensasjon fra motorferdselsloven ble behandlet så raskt det overhodet var mulig.

– Men når det gjelder motorferdsel i utmark, har grunneierne rett til å si nei til kjøring på deres eiendommer. Det er kun i nødssituasjoner og dersom politiet beordrer skuterkjøring de ikke har noe de skulle ha sagt.

Elg på Finnsnes

Rådgiver Svein Georg Hove sier kommunen gjorde hva den kunne for å få gitt dispensasjon til skuterkjøring. Men grunneierne har siste ordet over eiendommene sine.

Foto: Arild Moe / NRK

Han sier dispensasjon for skuterkjøring under skadefelling er en ny type problemstilling for kommunen. Det er ikke vanlig at det er jerv på Lenvikhalvøya, og sist det ble gitt skadefellingstillatelse, var det på barmark.

– I ettertid har jeg blitt gjort oppmerksom på at det i enkelte tilfeller holder at grunneierne kontaktes gjennom rundskriv eller annonser i lokalpressen. Denne gangen ble det ikke tid til det, siden fellingstillatelsen gikk ut mandag. Det skadefellingslaget imidlertid kunne ha gjort, var å kontakte grunneierne på de eiendommene de visste det ville bli skuterkjøring. Da hadde det holdt med muntlig samtykke, sier Hove.

rein

Hjerttind reinbeitedistrikt har sin base ved Andsvatnet i Sørreisa. De siste årene har Lenvikhalvøya blitt tatt i bruk som vinterbeite.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Frykter flere tap

Reindriftsutøver Helge Oskal mistenker at det ligger flere døde dyr begravd i snøen. Han jobber nå med å samle flokken, slik at det blir lettere å gjete den.

– Jeg ser at det er en god del dyr borte. Så jeg frykter at det er flere som er tatt, sier han.

Oskal mener Statens naturoppsyn må sette inn helikopter i jakta på jerven. Han har så langt ikke søkt om ny fellingstillatelse.

Lenvikhalvøya er en del av det samiske reinbeiteområdet, men er per i dag ikke en del av distriktsinndelingen.

Matprodusenter i Troms har årlig store tap som følge av rovdyr.

I Bardu drepte bjørn over 60 sau, og jakta på den var resultatløs. Ørn er også sagt å være et stadig større problem både for sauebønder og reindriftsutøvere.