Hopp til innhold

Vil ha utredning for jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes

Ønsket er en miljøvennlig transportkorridor i nordområdene. Det er bakgrunnen for at Venstre nå vil ha en utredning av jernbaneforbindelse fra Rovaniemi i Finland til Kirkenes.

Venstres landsstyre

Hele venstres landsstyret samlet i Kirkenes, der de i en uttalelse ber om utredning for jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes.

Foto: Venstre

Venstre har hatt landsstyremøte i Kirkenes denne helga, og har der sett på transportbehovet for nordområdene og Nordishavet.

I en uttalelse fra møtet går partiet inn for å få utredet en jernbaneforbindelse fra Rovaniemi i Finland og til Kirkenes.

– Det er Finnmark venstre som har løftet denne saken inn for landsstyret. Vi mener det her ligger store muligheter til å få en transportkorridor, som er miljøvennlig og som åpner for transporten i nordområdene og til Nordøstpassasjen, sier Trine Noodt, sentralstyremedlem og representant fra Finnmark Venstre.

En viktig transportkorridor

– Norske myndigheter må bli en aktiv medspiller til initiativet fra EU og Finland som er igangsatt på dette området, og sikre at vi har på plass et grunnlag for arbeidet med neste nasjonale transportplan, sier Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, og Trine Noodt i pressemeldingen.

Strekningen det gjelder er på rundt 40 mil.

– Det er også sterke interesser i Finland for å få en slik togtrasé på plass, så jeg tror dette kan være et bra prosjekt både i Norge og internasjonalt, mener Noodt.

Flytoget vinter
Foto: Holm, Morten / Scanpix

Partiet sier det er viktig å få satt i gang nødvendige utredninger for et transportsystem i Barentshavregionen. De mener det vil legge til rette for regional utvikling, skape nye muligheter for viktige næringer og utnytte muligheten for gode eksterne forbindelser til verdensmarkedene.

Ser også mot Russland

– Venstre vil også utrede en jernbaneforbindelse som vil knytte Kirkenes til Russland. Disse utredningene må danne en del av grunnlaget for arbeidet med neste nasjonale transportplan, sier Elvestuen.

– Når vi først begynner å se på mulighetene her er det naturlig og også se mot Russland. Blant annet kan det åpne mulighetene for å frakte mer ferskvare fra Norge til markedet i Russland, sier Noodt.