Jan Henry T. Olsen er død

Tidligere fiskeriminister og fylkesordfører i Troms, Jan Henry T. Olsen, døde tirsdag, knapt 62 år gammel.

Jan Henry T. Olsen og Laila Lanes

Jan Henry T. Olsen og hans kone Laila Lanes snakket åpent om hans demenssykdom.

Foto: Jan-morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Olsen var fylkesordfører i Troms fra 1991 til 1992. Deretter var han fiskeriminister fra 1992 til 1996. Han var sentral i forhandlingene mellom Norge og EU, og ble da kjent under navnet "no fish Olsen", fordi han ikke ville gi store kvoter til EU.

Jan Henry Olsen har de siste årene vært rammet av demenssykdom.

Snakket åpent om sykdommen

Det var som 51-åring i 2008 at den tidligere fiskeriministeren ble rammet av Alzheimers sykdom.

I ett år fulgte filmskaper Hilde Korsæth alzheimer-rammede Jan Henry T. Olsen og hans kone Laila Lanes. Filmen gikk tett på ekteparet som levde med en stigmatiserende sykdom, samtidig som de kjempet for større åpenhet om Alzheimers sykdom.

i 2009 ga Laila Lanes ut boken "Skynd deg å elske", som handler om samlivet deres etter at ektemannen fikk den tøffe diagnosen.

I boken tar Laila Lanes et oppgjør med hvordan fagfolkene ved det tyngste medisinske fagmiljøet i Nord-Norge ga ulne svar og var mest opptatt av diskresjon og skjerming da ektemannen ble utredet for sine tiltakende problemer.

– Vi ville ikke ha noen spesialbehandling, og skjønte ikke at det var så mye skam rundt Alzheimers, sa Laila Lanes i et intervju like etter utgivelsen.

Lettet over at han har fått fred

Familien til Jan Henry T. Olsen er selvfølgelig triste, men også lettet.

– Familien er enige om at det er en lettelse for han at han omsider har fått fred for alle plager som sykdommen påførte han, sier Laila Lanes.

– Det Jan Henry T. Olsen og hans kone Laila Lanes gjorde for å gjøre sykdommen Alzheimers kjent, og ufarliggjøre den, er uvurderlig. De fortjener all mulig ros for dette, sier Sigurd Sparr, tidligere overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge og spesialist på alderssykdommer.

Sparr sier ekteparets åpenhet rundt sykdommen har gjort at det er blitt mere aksept for at folk kan få en slik diagnose.

– 30 prosent av alle menn, og 50 prosent av alle kvinner vil bli demente hvis de bare blir gamle nok.

Jan Henry T. Olsen var kun 51 år da han fikk diagnosen, og ifølge Sparr er det sjelden at så unge mennesker får Alzheimers.

– Et ekte og ærlig vesen fra nord

– Jan Henry T. Olsen var et uvanlig menneske, med sin personlighet, sin sjarm og ekte væremåte. Det sier leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre.

Han trekker også fram de mange rollene den tidligere fiskeriministeren hadde i Arbeiderpartiet.

– Han hadde fylkesverv og lokalpolitiske verv fra nord, men han gikk inn i rikspolitikken med sitt ekte, ærlige vesen fra nord. Jeg var selv vitne til at han vant respekt og sympati hos folk i regjering og storting, men også ute i Europa der han hadde store forhandlingsoppgaver for Gro Harlem Brundtland under EU-forhandlingene.

Støre berømmer også sin politiske partikamerat for hans synliggjøring av Alzheimers.

– Han og hans ektefelle og familie gjemte seg ikke i noe form for skam over diagnosen. Og det er veldig viktig å erkjenne at Alzheimers kan ramme mennesker også midt i livet. Så med sin rause personlighet har Jan Henry bidratt til å ta ned det stigma som det er med demens og Alzheimers, sier lederen i Arbeiderpartiet.