Ja til Lyngen fra Tornedalsrådet

Lyngen kommune har fått ja til å bli medlem av Tornedalsrådet fra 2022 i rådets møte i dag. Rådet er et samarbeidsorgan for 13 kommuner, hvorav Storfjord, Kåfjord og Nordreisa i Norge. Ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen, sier det er naturlig for Lyngen å være med, blant anna på grunn av samarbeid over grensen. Kommunestyret skal ta stilling til saken i junimøtet.